Suradnja s HBOR-om

OTP banka uspješno surađuje s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na provedbi programa financiranja.

OTP banka u suradnji s HBOR-om sudjeluje u provedbi sljedećih Programa:

 • Poduzetništvo mladih, žena i početnika

 • Investicije privatnog sektora

 • Investicije javnog sektora

 • EU projekti

 • Priprema izvoza

 • Obrtna sredstva

 • Financijsko restrukturiranje

 

 

U suradnji s HBOR-om, OTP banka sudjeluje u provođenju programa namijenjenih gospodarskim subjektima čije je poslovanje u poteškoćama uzrokovanim COVID-19 pandemijom:

 • Obrtna sredstva Mjera COVID-19
 • Obrtna sredstva putem okvirnih kredita
 • Obrtna sredstva putem okvirnih kredita uz HAMAG-BICRO pojedinačno jamstvo
 • Obrtna sredstva za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja
 • Osiguranje portfelja kredita za likvidnost izvoznika
 • Pojedinačno osiguranje kredita za likvidnost izvoznika