Platni promet s inozemstvom

OTP banka se odlikuje učinkovitošću i brzinom obavljanja platnog prometa s inozemstvom jer imamo poslovne odnose s mnogim svjetskim bankama. Široka mreža naših korespondentnih banaka omogućava nam pružanje usluga platnog prometa na svjetskom nivou.

Iskoristite pogodnosti

OTP banka se odlikuje učinkovitošću i brzinom obavljanja platnog prometa s inozemstvom jer imamo poslovne odnose s mnogim svjetskim bankama. Široka mreža naših korespondentnih banaka omogućava nam pružanje usluga platnog prometa na svjetskom nivou.

Iz širokog asortimana proizvoda i usluga platnog prometa s inozemstvom za vas izdvajamo naplate i plaćanja u inozemstvo - o vremenu izvršenja transakcije odlučujete sami. Posebna pogodnost - mogućnost dogovornog tečaja.

 

Zadavanje naloga za plaćanje u inozemstvo te, ukoliko nemate pokrića na deviznom računu, uplaćivanje pokrića s eurskog transakcijskog računa direktno iz vašeg ureda bez dolaska u poslovnice Banke, omogućuje vam eLEMENT@ - usluga internet bankarstva za tvrtke i obrtnike.

Ostali poslovi s inozemstvom

Dokumentarna naplata (INKASO)

Dokumentarna naplata (inkaso) je nalog izvoznika - prodavatelja svojoj banci da uvozniku - kupcu uruči, putem njegove banke, prezentirane dokumente na temelju kojih uvoznik može raspolagati s robom, ali samo uz uvjet da odmah plati ili akceptira mjenicu ili ispuni neke druge dogovorene uvjete.
U odnosu na druge instrumente osiguranja plaćanja, prednosti dokumentarne naplate su relativno mali troškovi, jednostavna procedura te podjednak rizik za poslovne partnere.

Dokumentarni inkaso uobičajeno sadrži komercijalne dokumente (faktura, transportni dokumenti i sl.), sa ili bez pridruženih financijskih dokumenata (mjenica). Na naplatu se, međutim, mogu slati i financijski dokumenti kojima nisu pridruženi komercijalni dokumenti (tzv. čisti inkaso).

Ovisno o Vašem ugovornom odnosu s inozemnim partnerom, naplata može sadržavati sljedeće instrukcije:

  • predaja dokumenata uz plaćanje - Documents against Payment (D/P),
  • predaja dokumenata uz akcept mjenice - Documents against Acceptance (D/A).

 

Dokumentarni akreditiv

Bez obzira da li ste uvozno ili izvozno orijentirani, OTP banka u mogućnosti je pružiti Vam potporu u dokumentarnom, naročito akreditivnom, poslovanju putem razvijene mreže korespondentskih odnosa s prvoklasnim inozemnim bankama. 
Ukoliko uvozite, OTP banka može Vam pružiti usluge akreditivne banke te, ako na tome inzistira vaš trgovinski partner, po potrebi ishoditi konfirmaciju Vašeg uvoznog akreditiva kod prvoklasnih inozemnih banaka.

S druge strane, za Vaše izvozne poslove, OTP banka može biti akreditivna i konfirmirajuća banka. Posebno ukazujemo na našu posebnu ponudu izvoznicima - mogućnost osiguranja naplate izvoza na rizična tržišta.

Ako želite koristiti usluge akreditivnog poslovanja OTP banke, ispunite Zahtjev za plasman i zajedno s potrebnom dokumentacijom i Tablicom odnosa klijenta s kupcima, dobavljačima i kreditnim institucijama dostavite u vama najbližu poslovnicu OTP banke za poslovanje s poslovnim subjektima.

 

Garancije

U vašem poslovanju s domaćim i inozemnim partnerima OTP banka stoji vam na usluzi u izdavanju:

NOSTRO garancije u korist vaših poslovnih partnera u zemlji i inozemstvu ovisno o vrsti ugovorenog posla:

  • platežne (za uredno plaćanje uvezene robe, za uredno vraćanje kredita uzetog u inozemstvu, za uredno plaćanje dobavljaču, supergarancija),
  • činidbene (za povrat avansa, za dobro izvršenje posla, za garantni period, za povrat garantnog depozita, ponudbene, za leasing poslove, konsignacijska, carinska),
  • kontragarancije.

LORO GARANCIJE kao instrument osiguranja naplate obveza vaših poslovnih partnera. OTP banka dd stoji vam na usluzi u realizaciji iste uz prethodno stručno savjetovanje.

Ako želite unovčiti vaša potraživanja, ispunite Zahtjev za plasman i zajedno s potrebnom dokumentacijom i Tablicom odnosa klijenta s kupcima, dobavljačima i kreditnim institucijama dostavite u vama najbližu poslovnicu OTP banke.

Brzo i kvalitetno realiziramo vaš zahtjev uz stručni savjet. Za detaljne informacije, obratite nam se.

 

Osiguranje izvoza na rizična tržišta

Regionalni program poticanja trgovine (Regional Trade Facilitation Programme) EBRD-a nudi pomoć u osiguranju od rizika naplate u trgovini s inozemnim partnerima iz 26 zemalja.

OTP banka d.d. je ušla u ovaj program u statusu konfirmirajuće banke, što joj daje mogućnost da ponudi svojim klijentima - IZVOZNICIMA, uz određene uvjete, potpunu sigurnost naplate izvoza u zemlje djelovanja EBRD-a (BiH, Makedonija, Albanija, zemlje bivšeg SSSR-a, većina zemalja Istočne Europe...). To su upravo tržišta gdje naši izvoznici mogu biti vrlo konkurentni, ali je zbog gospodarskih i političkih razloga, sigurnost naplate izvoza upitna.

U kolovozu 2000. EBRD je program proširio i na poslove koji nisu čisto trgovinski, pa je sada moguće osigurati jamstvo EBRD-a i za punudbene i činidbene garancije, kao i ostale vrste ugovornih garancija koje pokrivaju proizvodnju, montažu i financiranje kapitalnih dobara, opće konstruktorske radove, brodogradnju i sl.

 

Kako koristiti program?

Ovim ugovorom EBRD se obvezuje platiti OTP banci d.d. stand-by akreditivom, u slučaju nemogućnosti naplate po instrumentu međunarodnog platnog prometa (akreditiv, platežna garancija, avalirana mjenica/promissory nota) izdanom od strane određenih inozemnih banaka.

 

Kako iskoristiti mogućnost osiguranja naplate?

EBRD izdaje jamstva za platnoprometne instrumente određenih banaka, koje zadovoljavaju rigorozne EBRD-ove kriterije uspješnosti i sigurnosti. Preduvjet za traženje EBRD-ovog jamstva je ugovaranje plaćanja s inozemnim partnerom putem platnoprometnog instrumenta, koji mora biti izdan od strane neke od banaka s EBRD-ove liste. Za sada je na listi banaka - izdavatelja ukupno 57 banaka, i lista se stalno dopunjuje novim bankama.

Po primitku platnoprometnog instrumenta, OTP banka d.d. traži od EBRD-a izdavanje dodatnog jamstva. Po dobivanju suglasnosti banke - izdavatelja instrumenta, EBRD u ovisnosti o transakciji (banka - izdavatelj, zemlja, iznos, vrsta robe, rokovi...) daje ponudu za izdavanje jamstva. Ukoliko je korisnik naplate (izvoznik) suglasan s ponuđenom cijenom izdavanja jamstva, EBRD izdaje jamstvo za naplatu po određenom izvoznom poslu.

 Ukoliko izvozite ili planirate izvoziti u neku od zemalja koje su uključene u ovaj program, i pri tome želite biti sigurni u naplatu vašeg izvoza, za detaljnije informacije o ponudi OTP banke d.d., obratite nam se.

 

Popis zemalja i banaka izdavatelja osiguranja naplate izvoza:

Zemlja Banka Maksimalan rok trajanja transakcije izražen u danima
Albania ABA 180
  Banca Italo Albanese 180
Armenia Armimpex Bank 180
Azerbaijan IBA 180/360
  Arkobank 180
Belarus Priorbank 360
  BVB 90
Bosnia Raiffeisen Bank d.d. BiH (former Market) 2 godine
  UPI Banka d.d. 360
  Zagrebacka Banka (former Hrvatska Banka) 180/360
  Universal Banka 180
  Raiffeisen Bank HPB 360
Bulgaria UBB 180
  ICB 180
  Demirbank Bulgaria 180
  Union Commercial Bank 180
Estonia Hansapank 3 godine
Georgia TBC 180
  Bank of Georgia 180
  Tbiluniversal 180
  United Georgian Bank 180
Kazakstan Bank Turan Alem 2 godine
  Halyk Savings Bank 2 godine
  Almaty Merchant Bank 360
  Demir Kazakhstan 360
  Kazcommerzbank 2 godine
Kyrgyzstan Demir Kyrgyz International Bank 180
  Eridan bank 180
  Kyrgyz Investment and Commercial Bank 180
  JS Commercial Bank Kyrgyzstan (AKB) 180
Latvia Lavijas Unibanka* 3 godine
  A/S Hansabanka* 3 godine
Lithuania AgBank 1 godina
Macedonia Export-Import 180
  Komercijalna banka 180
  Stopanska 180
  Tutunska Banka 180
  Export & Credit Bank 180
Moldova Victoria Bank 180
  Agroindbank 180
  Moldinconbank 180
Romania Banca Comerciala Robank SA 180
  Demirbank Romania 180
  Banca Transilvania 360
  RZB Romania 360
Russia VTB 3 godine
  Sberbank 3 godine
  West LB Vostok 360
  IMB 2 godine
  KMB-Bank (Small Business Credit Bank) 360
Ukraine FUIB 180
  Forum Bank 180
  AVAL Bank 180
  Nadra Bank 180
Uzbekistan NBU 360
  UzDaewoo 360
  Asaka 360