Dugoročni krediti za srednja i velika poduzeća

Izaberite neku od opcija dugoročnog kreditiranja u OTP banci. 

Investicijski krediti

Odobravaju se za investicijska ulaganja, a visina kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti pravne osobe. Rok povrata je od 1 do 10 godina uz grace period do 12 mjeseci, a dinamika otplate ugovara se s klijentom.

 

Dugoročni kredit za trajna obrtna sredstva

Namjena dugoročnih kredita ulaganje je u trajna obrtna sredstva. Rok povrata kredita je do 3 godine, a dinamika otplate ugovara se s klijentom. Iznos kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta.

 

Dugoročni kredit uz 100% depozit kao kolateral

Glavna značajka ove vrste kredita je da je to jedan od najbržih načina dolaska do potrebnih sredstava. Nenamjenski kredit koji je u potpunosti osiguran depozitom. Maksimalan iznos kredita odobrava se u visini 100% depozita (ili 90% depozita, ako je valuta depozita različita od valute kredita). 

Osnovni uvjet odobravanja kredita je potpuno osiguranje depozitom traženog iznosa kredita. Rok povrata kredita je 15 dana kraći od dospijeća depozita.