Visa Business za srednja i velika poduzeća

Visa Business kartica

Visa Business kartica je bezgotovinsko sredstvo plaćanja namijenjeno pravnim osobama i obrtnicima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji žele učinkovito upravljati troškovima poslovanja i putovanja uz dodatne pogodnosti.

Iskoristite pogodnosti

Upravljajte svojim financijama jednostavno i učinkovito, uvijek i svugdje. Iskoristite sve pogodnosti jer s Visa Business karticom OTP banke:

 • imate mogućnost 24-satnog korištenja financijskih sredstava putem sveobuhvatne Visa mreže bankomata i prodajnih mjesta u zemlji i svijetu;
 • plaćanje računa je jednostavnije budući da se brojni računi reguliraju jednom mjesečnom transakcijom;
 • možete odgoditi plaćanje do 40 dana;
 • ne morate brinuti o isplati predujma na temelju putnih naloga;
 • svi troškovi u stranoj valuti obračunavaju se u kunskoj protuvrijednosti;
 • svaka transakcija osigurava pravo na odbitak predporeza (pri svakom korištenju kartice na prodajnom mjestu treba zatražiti bezgotovinski račun R-1).

 

S Visa Business karticom svako vaše poslovno putovanje je ugodno i sigurno

Korisnici Visa Business kartice izvan Hrvatske putem sustava Visa GCAS (Global Customer Assistance Service) mogu se informirati i koristiti niz usluga prilikom planiranja putovanja i za vrijeme boravka u inozemstvu. Ukoliko se za vrijeme boravka u inozemstvu nađete u neočekivanim poteškoćama pozivom na telefonske brojeve GCAS-a dobit ćete pomoć u pronalaženju potrebnih oblika hitne medicinske i pravne pomoći.

 

Umanjite troškove putovanja

Usluga International Travel Partnership (ITP) korisnicima Visa Business kartice OTP banke omogućuje on-line rezervaciju hotelskog smještaja uz popust do 40%. ITP nudi i dodatne pogodnosti kao što su on–line rent a car usluge, informacije o redovima letova te mogućnost on-line rezervacije za putovanja u zračnom prometu. Detaljne informacije dostupne su na web stranici www.itptravel.net.

Postanite korisnik Visa Business kartice OTP banke

Pročitajte Opća pravila i uvjete za izdavanje i korištenje Visa Business kartice OTP banke d.d. i popunjeni obrazac Zahtjeva za izdavanje Visa Business kartice uz popratnu dokumentaciju uručite vašem poslovnom bankaru u jednom od Poslovnih centara OTP banke.

 

Potrebna dokumentacija

Za tvrtke:

 • rješenje Suda usklađeno sa Zakonom o trgovačkim društvima
 • statut društva ili akt o osnivanju
 • potpisni karton
 • obavijest o razvrstavanju
 • podaci o stvarnim/beneficijarnim vlasnicima klijenta
 • izjave o povezanosti
 • BON 1 i BON 2 ostalih banaka (ne stariji od 10 dana)
 • financijska izvješća (bilanca i račun dobiti i gubitka) u posljednje dvije godine
 • vjerena od Porezne uprave
 • posljednje kvartalno financijsko izvješće (statistički izvještaji) - ovjereno od Fine (sa specifikacijom dugotrajne i kratkotrajne imovine i obveza)
 • novčani tijek
 • potvrda Porezne uprave o podmirenim porezima i doprinosima

Za obrtnike:

 • rješenje o upisu u obrtni registar
 • obrtnica
 • potpisni karton
 • podaci o stvarnim/beneficijarnim vlasnicima klijenta
 • izjave o povezanosti
 • rješenje Porezne uprave za posljednje dvije godine, potvrda Porezne uprave o podmirenim porezima i doprinosima i prijava poreza za prethodnu godinu
 • preslik zadnje strane primitaka i izdataka za posljednje dvije godine i za posljednji kvartal
 • popis dugotrajne imovine na dan 31.12. prethodne godine
 • BON 2 ostalih banaka (ne stariji od 10 dana)
 • izjava o kreditnom zaduženju kod drugih banaka
 • opisno o poslovanju obrta

 

Osiguranje

Poslujte i putujte sigurno - osigurava Vas Croatia osiguranje d.d.

Poseban ugovor sklopljen između OTP banke i osiguravajuće tvrtke Croatia osiguranja d.d. svim korisnicima Visa Business kartice OTP banke osigurava sljedeće pogodnosti:

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja. Svi korisnici osigurani su 24 sata dnevno.

Osiguranje u slučajevima nezgoda pri putovanju koje je plaćeno Visa Business karticom i to:

 • osiguranje u slučaju trajnog gubitka ili krađe dokumenata u zrakoplovnom prijevozu,
 • osiguranje u slučaju kašnjenja ili gubitka prtljage u zrakoplovnom prijevozu,
 • osiguranje pri kašnjenju leta.

Pravo na naknadu putem Croatia osiguranja d.d. ostvaruje korisnik koji navedene slučajeve prijavi Banci.