Terminski plan pražnjenja DNT-a (vrijedi od 30.09.2022.)