Terminski plan pražnjenja DNT-a (vrijedi od : 22.02.2022.)