Terminski plan pražnjenja DNT-a (vrijedi od: 01.06.2024.)