Izvadak iz Odluke o kamatama u dijelu avista depozita poslovnih subjekata