Opći uvjeti pružanja usluga platnog prometa za nepotrošaće