Izjava - ovlaštenje za izvršavanje platnoprometnih naloga po računu stambene pričuve