Novi Opći uvjeti za korištenje usluge OTP m-business za poslovne subjekte

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete za korištenje usluge OTP m-business za poslovne subjekte s primjenom od 1. lipnja 2023. godine.