Računi za srednja i velika poduzeća

Uspješnim uključenjem u reformu platnog prometa preuzeli smo poslove otvaranja i vođenja kunskog računa za redovno poslovanje poslovnih subjekata. Također, kod nas možete otvoriti i račun svom organizacijskom dijelu te račune za posebne namjene.
OTP banci možete sigurno povjeriti svoja sredstva te otvoriti svoj devizni račun u različitim svjetskim valutama i pri tome ostvarujete kamatu na sredstva po viđenju. Dovoljno je imati otvoren račun za redovno poslovanje u Banci.
Strani poslovni subjekti, predstavništva stranih poduzeća, stranih humanitarnih organizacija te diplomatska predstavništva mogu otvoriti svoj kunski, odnosno devizni račun uz traženu dokumentaciju.