Dugoročni krediti za srednja i velika poduzeća

Izaberite neku od opcija dugoročnog kreditiranja u OTP banci. 

Investicijski krediti

Odobravaju se za investicijska ulaganja, a visina kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti pravne osobe. Rok povrata je od 1 do 10 godina uz grace period do 12 mjeseci, a dinamika otplate ugovara se s klijentom (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje...).

 

Kreditiranje izgradnje stambenih i poslovnih prostora radi daljnje prodaje

Krediti se odobravaju za izgradnju stambenih i poslovnih prostora namijenjenih isključivo daljnjoj prodaji. Rok otplate je do 3 godine. Kredit se koristi po fazama. Sredstva se puštaju u korištenje investitoru na temelju ovjerenih građevinskih situacija i izvršene procjene vrijednosti izgrađenog dijela objekta.

 

Dugoročni devizni krediti

Namjena dugoročnih deviznih kredita predviđena je Zakonom. Sredstva možete koristiti za plaćanje u inozemstvo; uvoz opreme, alata, repromaterijala, robe široke potrošnje; polaganje na devizni račun,suodnosno vašim potrebama.
Rok otplate je do 7 godina, suodnosno odluci Banke može se odobriti i na duži rok.
Krediti se odobravaju u EUR i USD, a prema vašim potrebama i u drugim valutama.
Prednost ove vrste kreditiranja je mogućnost korištenja kredita u valuti vašeg deviznog priliva.