Izvještaj o održivosti

OTP banka d.d. veliku pažnju posvećuje uključenju održivosti i društvene odgovornosti u svom poslovanju. Pritom vrlo ozbiljno razmatramo i procjenjujemo naše utjecaje na okoliš i društvo te našu odgovornost u sustavima upravljanja. U svijetu u kojem za održivost svakog sustava nije dovoljno biti samodostatan, nego je potrebno razviti i kvalitetne odnose s dionicima, OTP banka d.d. prikaze svojih utjecaja objedinjuje na jednom mjestu.

Izvješće o održivosti obuhvaća objave o strateškom pristupu, ciljevima, načinima na koje pratimo i mjerimo naše okolišne i društvene utjecaje, opise relevantnih projekata kao i podatke u skladu s prepoznatim materijalnim temama. Izvješće o održivosti izrađujemo u skladu sa Standardom Globalne inicijative za izvještavanje (GRI Standard), a uzimamo u obzir i smjernice drugih relevantnih standarda i metodologija poput ISO 26 000, UN Global Compact ili upute UNEP FI te objavljujemo i druge informacije u skladu s regulatornim propisima, koje možete pronaći na ovoj stranici te dokumente koji podržavaju ESG načela, a objavljeni su u sekciji Poštivanje zakonitosti.   

Kao potpisnica Povelje raznolikosti Hrvatska, OTP banka d.d. donijela je i Politiku raznolikosti i uključivosti. Našu predanost održivosti podržavamo sudjelovanjem u organizacijama koje promiču održivi razvoj poput Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj te sudjelujemo u godišnjim procjenama Hrvatskog indeksa održivosti (HRIO).  

Pozivamo vas da pročitate naše samostalno Izvješće o održivosti koje se nalazi na ovoj stranici te Izvješće o održivosti koje objavljuje naša međunarodna OTP grupa. Otvoreni smo za prijedloge i inicijative naših dionika kako bismo zajedno mogli promicati načela održivog razvoja. Javite nam se s povjerenjem na odrzivi_razvoj@otpbanka.hr

 

Izvještaj o održivosti

Izvještaj o održivosti 2023.

Izvještaj o održivosti 2022.

Izvještaj o održivosti 2021.

Izvještaj o održivosti 2020.

Izvještaj o održivosti 2016./2017.

Izvještaj o održivosti 2014./2015.

Izvještaj o održivosti 2012./2013.