Usklađenost

Usklađenost

 

OTP banka dioničko društvo zajedno s podređenim društvima koja čine OTP banka grupu, postala je značajan čimbenik na bankarskom tržištu i tržištu kapitala Hrvatske. Spomenuto postignuće je ostvareno u uvjetima rastuće konkurencije u kojima potreba za kvalitetnom uslugom predstavlja trajni izazov za Upravu i radnike Banke.

Najvažniji čimbenik u prošlim i sadašnjim dostignućima bio je naš dobar poslovni odnos s klijentima. Uspjeh je posljedica predanog rada kvalificiranih i kreativnih radnika koji se u svom radu pridržavaju etičkih normi, a što je smjernica našeg budućeg rada i uspjeha.
S ciljem promicanja ustaljene prakse, Uprava Banke odlučila je propisati i provoditi standardna etička pravila donošenjem Etičkog kodeksa. Svi radnici su svjesni činjenice da rad sukladan standardnim etičkim pravilima može značajno doprinijeti povećanju uspješnosti, konkurentnosti, te domaće i međunarodne prepoznatljivosti Banke, a koju Uprava i radnici promiču svim dostupnim sredstvima.