Javna objava bonitetnih zahtjeva

Napomena: svi dokumenti su u pdf formatu te je za njihovo pregledavanje potrebno imati Acrobat reader.

2024.

Javna objava (od 31.03.2024.)

2023.

Javna objava (od 30.06.2023.)
Javna objava (od 31.12.2022.)
Javna objava (od 31.12.2023.)
Javna objava (od 31.03.2023.)
Javna objava (od 30.09.2023.)

2022.

Javna objava (od 30.06.2022.)
Javna objava (od 31.03.2022.)
Javna objava (od 30.09.2022.)

2021.

Javna objava (od 31.03.2021.)
Javna objava (od 30.09.2021.)
Javna objava (od 30.06.2021.)
Javna objava (od 31.12.2021.)

2020.

Javna objava (od 31.12.2020.)
Javna objava (od 30.09.2020.)
Javna objava (od 30.06.2020.)
Javna objava (od 31.03.2020.)

2019.

Javna objava (od 31.12.2019.)
Javna objava (od 30.09.2019.)
Javna objava (od 30.06.2019.)
Javna objava (od 31.03.2019.)

2018.

Javna objava (od 31.12.2018.)
Javna objava (od 30.09.2018.)
Javna objava (od 30.06.2018.)
Javna objava (od 31.03.2018.)

2017.

Javna objava (od 31.12.2017.)

2016.

Javna objava (od 31.12.2016.)

2015.

Javna objava (od 31.12.2015.)

2014.

Javna objava (od 31.12.2014.)

2013.

Javna objava (od 31.12.2013.)
Javna objava (od 30.06.2013.)

2012.

Javna objava (od 31.12.2012.)
Javna objava (od 30.06.2012.)

2011.

Javna objava (od 31.12.2011.)
Javna objava (od 30.06.2011.)

2010.

Javna objava (od 31.12.2010.)
Javna objava (od 30.06.2010.)