Vrijednosti OTP banke

Izvrsnost

Izvrsnost kao vrijednost počiva na našim znanjima i iskustvu, ali i predanosti stalnom razvoju i napredovanju. Usmjerena je na pružanje vrhunske kvalitete našim klijentima, izgradnju profesionalnih odnosa. Za razvoj i napredak potrebna nam je i usmjerenost na budućnost i inovativnost. Izvrsnost uvijek posti­žemo u suradnji s drugima, prije svega našim kolegicama i ko­legama iz grupe, našim klijentima i drugim partnerima. Oni nas potiču da uvijek nastojimo biti bolji i potpuno predani tome da budemo prepoznati kao najpoželjniji partner. Da bismo bili iz­vrsni važno je stalno ulagati u sebe, ali i pažljivo slušati što nam kažu naši klijenti, prepoznati njihove potrebe i želje i osigurati im prvoklasnu uslugu.

Izvrsnost uključuje kvalitetu, sposobnost, znanje, usredo­točenost na ambiciju i razvoj, iskustvo, pouzdanost, predanost korisničkom iskustvu, vodstvo i uspjeh.

 

Odgovornost

Odgovornost je vrlo složena vrijednost, jer opisuje naš način rada, naš osjećaj prema drugima, obogaćuje svrhu našeg poslovanja i vrlo jasno određuje našu predanost dugo­ročnoj održivosti. Odgovornost je istovremeno usmjerena na razvoj korporativne kulture i na stvaranje i održavanje naših vanjskih odnosa. Ona govori o našoj predanosti da svojim utje­cajima na ekonomiju, društvo i okoliš upravljamo na način koji izaziva poštovanje naših dionika i time stvara povjerenje.

Odgovornost u financijskoj industriji postaje sve važnija, jer znači i potrebu stalne edukacije klijenata te suradnje s njima. Odgovorno ponašanje se očituje u svim ključnim segmentima našeg rada: na tržištu, prema vlasniku, klijentima, u radnoj oko­lini i u zajednicama u kojima poslujemo i kojima doprinosimo.

Odgovornost uključuje otvorenost, suradnju, brižnost, me­đusobno poštovanje s našim dionicima, partnerstvo, vjernost, predanost, održivost, doprinos, integritet i etičnost.

 

Pouzdanost

Pouzdanost je iznimno važna u bankarskom i financijskom sek­toru. Ona znači brigu za zdravo upravljanje depozitima naših klijenata, njihovo povjerenje u sigurnost i pouzdanost savjeta koje mogu dobiti za svoje upravljanje financijama. Po­uzdanost podrazumijeva stalnu dostupnost i stabilnost usluga i proizvoda, kao i raspoloživost. Ona znači i ulaganje u tehno­lošku opremljenost, razvoj, široku nacionalnu dostupnost, kao i snagu koja jamči povjerenje. Pouzdanost uključuje i stalnu spremnost na promjene uvjetovane razvojem i trendovima okoline, a da smo pritom uvijek spremni ponuditi najvišu kvali­tetu usluga i proizvoda. Ona podrazumijeva partnerski stav pre­ma klijentima i drugim dionicima, osigurava nam dugoročnu stabilnost i mogućnost razvoja.

 

Timski duh

Timski duh je unutarnja vrijednost koja povezuje naše tri ostale vrijednosti. Na njoj temeljimo način našeg rada. Podrazumijeva praksu otvorenih vrata i dvosmjernu komunika­ciju, pravodobno dijeljenje informacija sa suradnicima i njiho­vo uključivanje, prihvaćanje da svaki zaposlenik ima svoju vri­jednu ulogu u ostvarenju rezultata, prijateljski stav i ljubaznost prema kolegicama i kolegama, osjećaj pripadnosti i zajedniš­tva, usmjerenje na ostvarenje zajedničkih ciljeva. U vanjskoj izgradnji odnosa, timski duh znači partnerski odnos sa svim važnim dionicima: našim klijentima, poslovnim partnerima, vlasnicima, predstavnicima državnih tijela, lokalnim zajednica­ma i drugima.

Timski duh uključuje osjećaj zajedništva, dobru komunika­ciju, suradnju, poštivanje raznolikosti, uključivost, mjerljivu am­biciju, naprednu kulturu, razmjenu i otvorenost te pozitivnost i optimizam.