Sažetak izmjena i dopuna Opći uvjeti poslovanja za poslovno područje privatnog bankarstva