Uspjeh nije ono što imate,
nego ono što jeste!

Kontakti

Vaš privatni bankar Vaš je osobni savjetnik koji Vam pomaže ukupnu ponudu naših proizvoda i usluga prilagoditi Vašim željama i potrebama te Vam na taj način omogućiti da od banke dobijete najbolje. Kako biste izbjegli čekanje u poslovnicama, s Vašim privatnim bankarom možete unaprijed dogovoriti sastanak i u izdvojenim uredima raspraviti o svim financijskim pitanjima uz strogu diskreciju. Također, dostupna Vam je i mogućnost davanja naloga za transakcije direktno Vašem privatnom bankaru putem telefona, faksa ili mailom.

Na Vaš zahtjev privatni bankar će Vas obavještavati o stanju Vaših financija dinamikom kakvom Vi želite.

 

Ured Zagreb

Katica Sedlo
Viši privatni bankar
Jurišićeva 2, 10000 Zagreb

Dijana Šeparović
Viši referent
Jurišićeva 2, 10000 Zagreb

 

Ured Split

Irena Franić
Viši privatni bankar
Ivana Gundulića 36, 21000 Split

Alexandra Dundić
Viši referent
Ivana Gundulića 36, 21000 Split

Darko Mičić
Privatni bankar
Ivana Gundulića 36, 21000 Split

 

Ured Rijeka

Julijana Marčelja
Privatni bankar
Jadranski Trg 1, 51000 Rijeka

 

Ured Zadar

Hrvoje Jordan
Privatni bankar
Domovinskog rata 3, 23000 Zadar