Uspjeh nije ono što imate,
nego ono što jeste!

Proizvodi i usluge

Oslonite se na nas

OTP banka Hrvatska d.d. nastoji kvalitetno odgovoriti na izazove tržišta i konkurencije te stalno razvija nove proizvode i usluge, ulaže u bolju komunikaciju s klijentima, širi mrežu poslovnica i bankomata, u svakom trenutku prilagođavajući se potrebama i željama svojih klijenata.

Odaberete li uslugu Privatnog bankarstva imate više načina za upravljanje Vašim bogatstvom. Razlog tomu su posebno dizajnirani proizvodi i usluge koji Vam omogućuju da manje vremena provodite u upravljanju Vašim financijama i da imate više vremena za sve drugo.

Osim na konvencionalan način, privatnom bankaru možete dati naloge za Vaše financijske transakcije putem telefona, faxa ili elektroničke pošte, a također Vam je dostupna i platforma za online bankarstvo.