Naknade

Napomena: sva izvješća su u pdf formatu te je za njihovo pregledavanje potrebno imati Acrobat reader.

Naknade za usluge privatnog bankarstva (U primjeni od: 01.12.2018.)