Poslovni rezultati OTP grupe za prvo tromjesečje 2024.

OTP grupa ostvarila je 615,3 milijuna eura dobiti nakon oporezivanja u prvom tromjesečju 2024. godine; ROE je dosegao 22,7 %.[1]

Ukupna izvedba OTP grupe uglavnom je definirana pozitivnim saldom ukupnih troškova rizika (2023. 4Q: -122 milijuna eura, 2024. 1Q: +17,7 milijuna eura) te, u manjoj mjeri, marginalnim padom operativne dobiti (-1 % q-o-q). Na usporedbu rezultata za prvo ovogodišnje tromjesečje na godišnjoj razini utjecala je činjenica da je u prvom tromjesečju 2023. slovenska NKBM imala samo dvomjesečni doprinos dobiti.

Ukupni prihod smanjen je za 4 % na tromjesečnoj razini (ali su porasli za 28 % u odnosu na prethodnu godinu). Unutar toga, neto prihod od kamata poboljšan je za 2 % u odnosu na prethodno tromjesečje i 40 % u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali nekamatni prihodi smanjeni su za 39 % u odnosu na prethodno tromjesečje (-23 % u odnosu na prethodnu godinu). Tromjesečni operativni troškovi smanjili su se za 8 % u odnosu na sezonski visoko četvrto tromjesečje (+15 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine), unatoč tome što su u nekoliko zemalja godišnji regulatorni troškovi knjiženi u prvom tromjesečju te utjecaju visoke inflacije na osobnu potrošnju. Konsolidirani omjer troškova i prihoda poboljšao se za 1,9 postotnih bodova na 44,1 % (-4,7 postotnih bodova na godišnjoj razini).

Iznos konsolidiranih ukupnih troškova rizika u prvom tromjesečju iznosio je + 17,7 milijuna eura. Unutar toga, rezervacije za smanjenje vrijednosti kredita iznosile su +23,1 milijuna eura. Značajne rezervacije napravljene su u Uzbekistanu, Rusiji i Rumunjskoj, dok je došlo do značajnih otpuštanja rezervacija u OTP Coreu, hrvatskoj i ukrajinskoj podružnici zbog revizije makroekonomskih parametara prema IFRS-u 9. U slučaju Ipoteka banke, trošak rizika u Uzbekistanu pao je za dvije trećine na tromjesečnoj razini.

Kao rezultat svih gore navedenih kretanja, sve članice grupe ostvarile su dobit u prvom tromjesečju, a dobit stranih podružnica nakon oporezivanja dosegnula je 74 %.

Volumen konsolidiranih kredita razine 1+2 (usklađeno za tečajne promjene) porastao je za 776,9 milijuna eura ili 1 % u usporedbi s prethodnim tromjesečjem i premašio je 57,18 milijardi eura. Rast kredita iznad prosjeka grupe postignut je u Bugarskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori (u svakoj zemlji +3 % na tromjesečnoj razini) i Rusiji (+6 % na tromjesečnoj razini), dok su krediti smanjeni u Uzbekistanu (2 %) i Ukrajini (1 %.)

Što se tiče glavnih segmenata, u prvom tromjesečju portfelj potrošačkih kredita usklađenih za tečajne promjene porastao je za 4 % na tromjesečnoj razini, dok je portfelj hipotekarnih kredita porastao za 3%. Korporativni krediti su stagnirali u odnosu na prethodno tromjesečje, dok su se krediti malom i srednjem poduzetništvu smanjili za 9 % u odnosu na prethodno tromjesečje. U Mađarskoj je dinamika odobravanja hipotekarnih kredita u prvom tromjesečju premašila dinamiku potrošačkih kredita. Depoziti usklađeni za tečajne promjene imali su sličnu dinamiku rasta: porasli su za 1 % u odnosu na prethodno tromjesečje, a ukupni je volumen premašio 77,9 milijardi eura.

Konsolidirani omjer neto kredita/(depozita + retail obveznice) neznatno je porastao u usporedbi s prethodnim tromjesečjem i dosegao je 73 %.

Kvaliteta konsolidiranog kreditnog portfelja ostala je stabilna uz povoljno kretanje glavnih pokazatelja kreditne kvalitete.

Konsolidirani redovni osnovni kapital Tier 1 (CET1) u prvom je tromjesečju porastao za 530,8 milijuna eura u usporedbi s prethodnim tromjesečjem, uključujući zaradu u prvom tromjesečju od 538,5 milijuna eura nakon odbitka dividende. Kao rezultat ukupne dobiti, kapital CET1 porastao je za 302,6 milijuna eura u odnosu na prethodno tromjesečje, uglavnom zbog promjena valutnih tečajeva (revalorizacijske rezerve povećane su za 300 milijuna eura).

Kada bi se dekonsolidirala ruska podružnica, te otpisale nepodmirene bruto izloženosti unutar grupe, učinak za konsolidirani CET1 omjer bio bi -5 baznih bodova, dok bi u Ukrajini negativni učinak bio -11 baznih bodova.

Što se tiče Smjernica za upravljanje objavljenih 8. ožujka 2024., one su još uvijek na snazi te za sada uprava OTP-a ne vidi potrebe za njihovu prilagodbu.
[1] U skladu s ranijim najavama Uprave, počevši od prvog tromjesečja 2024. provedena je važna promjena metodologije: samo će učinak umanjenja goodwilla i akvizicija biti izuzet iz hijerarhije dobiti i gubitka i prikazan na konsolidiranoj razini kao stavke usklađivanja. Sve druge prethodne stavke usklađivanja bit će knjižene za pojedina tržišta ili poslovne segmente gdje se stvarno pojavljuju. Kako bismo imali usporediv skup statistike, prikazujemo brojke za prvo i četvrto tromjesečje 2023. godine i prema staroj i prema novoj metodologiji. Međutim, ove promjene nisu utjecale na komponente bilance, primijenjene su samo na stavke dobiti i gubitka te financijske pokazatelje koji iz njih proizlaze.