OTP banka d.d. pristupila Etičkom kodeksu za transparentno uvođenje eura

OTP banka pristupila je Etičkom kodeksu koji utvrđuje načine postupanja poslovnih subjekata u svrhu pouzdanog i transparentnog uvođenja eura u Republici Hrvatskoj s ciljem stvaranja povjerenja i sigurnog okruženja za potrošače. OTP banka prihvaća i jamči provedbu načela Etičkog kodeksa prilikom složenog i tehnički zahtjevnog procesa zamjene valute.

Inicijativa Etički kodeks provodi se pod sloganom SVAKI CENT SE BROJI, SVAKA KUNA SE RAČUNA. Cilj joj je da potrošači budu sigurni da se svaka njihova kuna zaista računa i svaki cent broji te da postoje poslovni subjekti kojima u procesu prelaska na euro mogu vjerovati u potpunosti.