Press

09.07.2020.
Kontinuirano radimo na održavanju najviših sigurnosnih standarda naših online kanala te Vas ovim putem želimo obavijestiti o uvođenju novih tipova i iznosa limita za zadavanje financijskih platnih naloga putem Internet, mobilnog i telefonskog bankarstva, te o načinu upravljanja istima od strane krajnjeg korisnika usluge, a sve u svrhu još veće razine sigurnosti. Limiti se dijele na nepromjenjive i promjenjive. Nepromjenjivi (stalni) limit odnosi se na transakcije kupovine i prodaje valute i devizne doznake s konverzijom (različite valute računa uplatitelja i primatelja) u iznosu od 75.000...
17.03.2020.
Sukladno informacijama i uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite i Ministarstva zdravstva, poduzeli smo preporučene i dodatne mjere prevencije širenja zaraze virusom COVID-19 u svrhu zaštite zdravlja naših klijenata i djelatnika. Za vrijeme opasnosti od širenja zaraze koronavirusom pozivamo svih na odgovorno ponašanje jer jedino poštujući preporučene mjere prevencije možemo doprinijeti smanjenju daljnjeg širenja virusa.
22.07.2020.
Uprava Banke usvojila je izmjene i dopune Odluke o naknadama OTP banke d.d. za poslovanje s karticama fizičkih osoba sa datumom primjene 19.10.2020 u dijelu poslovanja koje se odnosi na podizanje gotovog novca kreditnim/charge karticama. Sažetak izmjena i dopuna Naknada dostupan je ovdje. Novi Izvadak iz Odluke o naknadama OTP banke d.d. za poslovanje s karticama fizičkih osoba dostupan je ovdje.
15.07.2020.
Sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN, br.  68/18, 2/20, 46/20 i 47/20) banka je, uz dosadašnje podatke o otvorenim računima i oročenim depozitima, u obvezi dostavljati i podatke o korisnicima sefova (vlasnicima i ovlaštenim osobama) u Jedinstveni registar računa koji se vodi kod Financijske agencije za fizičke i pravne osobe. Kako bi bila u mogućnosti ispuniti navedene regulatorne obveze banka mora raspolagati točnim i ažurnim osobnim podacima korisnika sefa. Banka je obvezna najkasnije do 1. rujna 2020., uskladiti propisane podatke korisnika sefa (vlasnika i...
14.07.2020.
OTP banka će od 1. kolovoza sniziti kamatne stope na sve kredite građana s promjenjivom kamatnom stopom, a koje su vezane za kretanje nacionalne referentne stope (NRS1) pa će tako kamatna stopa na kredite uz valutnu klauzulu u eurima biti niža za 0,06 postotnih bodova dok će na kredite u kunama biti niža za 0,08 postotnih bodova. Sniženje kamatne stope odnosi se na sve postojeće i novoodobrene kredite koji su vezani za nacionalnu referentnu stopu (NRS1). OTP banka će sve svoje klijente pravovremeno i pisanim putem obavijestiti o promjeni kamatne stope te o novoj visini anuiteta i novom...
14.07.2020.
Uprava banke usvojila je izmjene Općih uvjeta sudjelovanja u programu vjernosti OTPetica koji stupaju na snagu 31. srpnja 2020. Novi Opći uvjeti dostupni su ovdje.
13.07.2020.
Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. kolovoza 2020.
02.07.2020.
Uslijed okolnosti uzrokovanih trajanjem pandemije koronavirusa, Banka nastavlja poduzimati aktivnosti za očuvanje financijske stabilnosti klijenata, te je između ostalog donijela Odluku o odgodi provođenja obrada ažuriranja dozvoljenog prekoračenja. Banka će do 05. rujna  2020. godine obustaviti provođenje obrada ažuriranja dozvoljenog prekoračenja po tekućim računima.  
30.06.2020.
Obavještavamo vas da je od 01.07.2020. smanjena naknada za kupovine karticom Visa Classic na rate koje se dijele na 2 do 12 rata. Ista iznosi 1,39% od iznosa transakcije.    
29.06.2020.
Uprava banke usvojila je izmjene i dopune Općih uvjeta i Odluke o naknadama sa datumom primjene 31.08.2020 u dijelu poslovanja sa sefovima. Sažetak izmjena i dopuna Općih uvjeta i Naknada dostupan je ovdje. Novi Opći uvjeti poslovanja s fizičkim osobama dostupni su ovdje, a Naknade ovdje.