Press

OTP banka odgovara na svaki novinarski upit i uvijek u roku te molimo sve novinare koji imaju namjeru pisati o poslovanju banke da svoje upite šalju na:

Danijela Omelić

OTP banka d.d.

Direkcija marketinga i korporativnih komunikacija

Domovinskog rata 3

23000 Zadar
Tel. +38572201697
e-mail: danijela.omelic@otpbanka.hr

Priopćenja i obavijesti

19.01.2018.
Poštovani klijenti, zbog radova na unapređenju sustava u nedjelju, 21. siječnja, od 16:00 do 18:00 sati neće biti dostupne usluge Internet i mobilnog bankarstva za građane i poslovne subjekte te...
18.01.2018.
OTP banka od 5. veljače 2018. godine primjenjuje nove kamatne stope na depozite.
10.01.2018.
OTP banka je usvojila novu kamatnu stopu za kredite suvlasnicima stambenih zgrada koja se primjenjuje od 26. siječnja 2018.
29.12.2017.
Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete poslovanja za tekuće račune, Opće uvjete za izdavanje i korištenje Visa Classic revolving kartice, Opće uvjete za izdavanje i korištenje Visa...