Ugovaranje SMS usluga

Pregled i ugovaranje SMS info usluga

U online transakciji SMS info moguće je napraviti ugovaranje svih ili pojedinačnih SMS info usluga:

 • SMS na upit (interaktivni SMS)
 • SMS kontrola računa
 • SMS kontrola kartice

Više detalja o usluzi SMS info možete pronaći ovdje.

U glavnom zaslonu transakcije SMS info moguće je ugovoriti tj. aktivirati jednu ili sve od navedene tri sastavnice SMS info usluge. Moguć je uvid u trenutan status SMS usluge (neaktivno / aktivno), moguće je izvršiti deaktiviranje usluge, kao i pregled i ažuriranje zadanih parametara na razini svake pojedinačne SMS usluge. Transakcija također omogućuje pregled poslanih poruka prema korisniku za odabrani period.

 

Slika 1. Izgled glavnog zaslona transakcije SMS info

 

Slika 2. Izgled glavnog zaslona transakcije SMS info kada su usluge aktivne

 

 Opis zaslona pregleda SMS info usluga
 Naziv usluge  Naziv SMS info usluge
 Opis usluge  Kratak opis usluge sa linkom na detaljan opis usluge
 Status usluge  Informacija o statusu usluge - Neaktivno / Aktivno
 Aktiviranje / deaktiviranje  Opcija za aktivaciju ili deaktivaciju usluge - ulazak u zaslon za parametrizaciju i aktivaciju usluge
 Pregled i ažuriranje parametara  Opcija koja dozvoljava pregled zadanih postavki usluge, te omogućava izmjenu tj. ažuriranje istih.
 Pregled poruka  Opcija koja omogućuje pregled poslanih SMS poruka

 

Slika 3. Izgled glavnog zaslona pregleda poruka pozvan opcijom "Dohvati"

Za pregled poslanih poruka potrebno je odabrati period za koji se vrši dohvat te izabrati jednu od ponuđenih opcija: svi tipovi poruka ili samo određeni tip poruka.

Aktiviranje usluge SMS na upit (interaktivni SMS)

U svakom trenutku jednostavnim SMS upitom moguće je doći do potrebnih informacija. Ova usluga pruža pristup informacijama na SMS zahtjev korisnika. Pošaljite SMS upit ako su vam hitno potrebne informacije o prometu svih računa, važećoj tečajnoj listi, odobrenim i trenutnim limitima kreditnih kartica, stanju udjela u investicijskim fondovima, broju nerealiziranih čekova, podacima o oročenoj štednji, IBAN-u ili ako vas zanimaju osnovni podaci o Banci.

Slika 4. Izgled zaslona aktiviranja usluge SMS na upit

 

Ažuriranje broja mobitela osnovni je uvjet za korištenje usluge SMS info. Ažuriranje broja mobitela moguće je napraviti u transakciji "Osobni podaci" u glavnom izborniku ili izravno pozivom spomenute transakcije ažuriranja osobnih podataka iz zaslona aktiviranja jedne od SMS info usluge. Uneseni broj mobitela vrijedi za sve SMS info usluge (uključujući SMS jutarnje stanje).

Za aktivaciju usluge SMS na upit dovoljno je potvrditi opciju "Aktiviraj" uz prethodnu potvrdu prihvaćanja općih uvjeta. U sljedećem kontrolnom zaslonu potrebno je izvršiti autorizaciju transakcije.

Telefonski broj na koji se šalje SMS poruka s kodom upita jedinstven je za sve mobilne operatere u Hrvatskoj: 814636 (81INFO)

Podržani mobilni operateri: T-Mobile, Vip, TELE2, Tomato, bonbon

Popis kodova za uslugu SMS na upit možete vidjeti ovdje.

Korisnik prilikom ugovaranja ili ažuriranja usluga SMS info u mogućnosti je dati privolu banci za dostavu SMS poruka putem Viber aplikacije, potrebno je označiti polje Želim primati SMS poruke i ostalim kanalima (npr. Viber...) kao na slici gore.

Aktiviranje usluge SMS kontrola računa

Usluga omogućuje praćenje financijskih promjena po računima uključenim u uslugu. Predmetna usluga SMS kontrola računa dijeli se na tri zasebna segmenta koja se mogu aktivirati zasebno ili sve. Razine (segmenti) usluge SMS kontrola računa su:

 • SMS odabrane poruke – U trenutku kada se evidentira promjena po vašem računu koja inicira automatsko slanje poruke (priljev sredstava od plaće ili mirovine, individualna doznaka, naplata čeka, dospjelo oročenje, eksterna uplata, itd.) banka će vam u najkraćem roku poslati SMS poruku s novim stanjem računa i opisom promjene. Na ovaj način možete pratiti stanje i promet vaših računa u kunama, kao i u valuti te stanje i promet računa na koje ste opunomoćeni. Račune koje želite pratiti odabirete sami.
 • SMS dnevno stanje – Ukoliko nemate ugovorenu opciju SMS odabrane poruke ili promjena po računu ne inicira se automatsko slanje odabrane poruke. Opcijom SMS dnevno stanje dobit ćete poruku o stanju odabranog računa nakon evidentiranih promjena, samo jednom u toku dana (oko 18h). Za ovu opciju moguće je definirati ukupan minimalan iznos promjena po računu, ispod kojih se poruka ne šalje.
 • SMS servisne informacije – Ova opcija nudi vam mogućnost dobivanja SMS poruke o redovnom kvartalnom ažuriranju prekoračenja po tekućem računu. Ukoliko dođe do promjene iznosa dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, banka će vam u najkraćem roku poslati informaciju o novom iznosu dozvoljenog prekoračenja.
 
 

Slika 5. Izgled zaslona aktivacije usluge SMS kontrola računa

 

U prvom djelu zaslona ugovaranja SMS kontrole računa vidljiv je dio osobnih podataka korisnika, uz ponuđenu opciju ažuriranja broja mobilnog telefona koji se uključuje u uslugu. (Napomena: broj mobitela je jednak za sve sve sastavnice usluge SMS info).

U drugom djelu zaslona prikazuje se popis svih vlasničkih i opunomoćeničkih računa koji se mogu uključiti u uslugu SMS kontrola računa. U stupcu "Status" dovoljno je promijeniti parametar "Isključen" u "Uključen". Na isti način moguća je izmjena iz statusa "Uključen" u status "Isključen", tj. potpuna deaktivacija usluge ukoliko je status za sve ponuđene račune "Isključen".

U trećem djelu zaslona moguće je odabrati razine usluge SMS kontrola računa koji se odnose na sve prethodno odabrane račune. Izmjenom statusa iz "Isključeno" u status "Uključeno" željena razine usluge je aktivirana. Na isti način moguća je izmjena iz statusa "Uključeno" u status "Isključeno".

Važna napomena: Za segment B, tj. razina usluge pod nazivom SMS dnevno stanje računa (isporuka poruke u 18h svaki dan ukoliko su evidentirane financijske promjene po računu uključenom u uslugu) potrebno je definirati minimalan iznos ukupnih financijskih promjena po računu ispod kojih se ne želi primati SMS poruka. Ponuđeni iznosi su:

 • slanje SMS poruke bez obzira na ukupan iznos financijskih promjena po računu (bilo koji iznos financijske promjene)
 • slanje SMS poruke ukoliko su ukupne promjene bile veće od 200 HRK
 • slanje SMS poruke ukoliko su ukupne promjene bile veće od 400 HRK

Ažuriranje broja mobitela osnovni je uvjet za korištenje usluge SMS info. Ažuriranje broja mobitela moguće je napraviti u transakciji "Osobni podaci" u glavnom izborniku ili izravno pozivom spomenute transakcije ažuriranja osobnih podataka iz zaslona aktiviranja jedne od SMS info usluge. Uneseni broj mobitela vrijedi za sve SMS info usluge (uključujući SMS jutarnje stanje). 

Korisnik prilikom ugovaranja ili ažuriranja usluga SMS info u mogućnosti je dati privolu banci za dostavu SMS poruka putem Viber aplikacije, potrebno je označiti polje Želim primati SMS poruke i ostalim kanalima (npr. Viber...) kao na slici gore.

Aktiviranje usluge SMS kontrola kartica

Prilikom korištenja debitne, kreditne ili prepaid kartice uz aktiviranu uslugu SMS kontrola kartice Banka u najkraćem roku šalje automatsku SMS poruku s informacijom o autorizaciji transakcije isplate gotovine na bankomatu, plaćanja robe na prodajnom mjestu ili kupovinu robe na prodajnom mjestu. Na taj način efikasno se kontroliraju vlastiti troškovi, ali i u najkraćem roku moguće je otkriti eventualno neovlašteno korištenje bankovne kartice.

Slika 6. Izgled zaslona aktivacije usluge SMS kontrola kartice

 

U prvom djelu zaslona ugovaranja SMS kontrole kartice vidljiv je dio osobnih podataka korisnika, uz ponuđenu opciju ažuriranja broja mobilnog telefona koji se uključuje u uslugu. (Napomena: broj mobitela je jednak za sve sastavnice usluge SMS info).

U drugom djelu zaslona prikazuje se popis svih vlasničkih i opunomoćeničkih / dodatnih bankovnih kartica koje glase na ime korisnika. Sve kartice koje se pojave na zaslonu transakcije aktiviranja SMS kontrole kartica moguće je uključiti u uslugu izmjenom statusa iz "Kartica nije uključena u uslugu" u jedan od statusa kako slijedi:

 • Uključena - za sve iznose autorizacije
 • Uključena - za autorizacije veće od 100 HRK
 • Uključena - za autorizacije veće od 200 HRK
 • Uključena - za autorizacije veće od 400 HRK

Za aktivaciju usluge SMS kontrola kartica, nakon odabranih kartica i parametara dovoljno je potvrditi opciju "Aktiviraj" uz prethodnu potvrdu prihvaćanja općih uvjeta (kvačica u polju označenom na slici iznad).

U sljedećem kontrolnom zaslonu potrebno je izvršiti autorizaciju transakcije.

Ažuriranje broja mobitela osnovni je uvjet za korištenje usluge SMS info. Ažuriranje broja mobitela moguće je napraviti u transakciji "Osobni podaci" u glavnom izborniku ili izravno pozivom spomenute transakcije ažuriranja osobnih podataka iz zaslona aktiviranja jedne od SMS info usluge. Uneseni broj mobitela vrijedi za sve SMS info usluge (uključujući SMS jutarnje stanje).

Korisnik prilikom ugovaranja ili ažuriranja usluga SMS info u mogućnosti je dati privolu banci za dostavu SMS poruka putem Viber aplikacijepotrebno je označiti polje Želim primati SMS poruke i ostalim kanalima (npr. Viber...) kao na slici gore.

 

Kontakt centar OTP banke d.d. - telefonska služba pomoći korisnicima Internet i mobilnog bankarstva.

Za građane: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:30 i subotom od 8:00 do 13:00

Za poslovne korisnike: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00

Za prijavu izgubljene kartice, autorizaciju i bankomate radno vrijeme je 24 sata, svim radnim danima, subotom, nedjeljom i državnim praznicima.

Telefon: 0800 21 00 21, 072 21 00 21

E-mail: info@otpbanka.hr / za poslovne korisnike: podrskapravneosobe@otpbanka.hr