Aktivacija m-bankinga

Svi korisnici Internet bankarstva za građane mogu pokrenuti proceduru izdavanja tj. proceduru aktivacije mobilnog bankarstva. Mobilno bankarstvo je aplikacija koja korisnicima smart telefona (Android i iOS (iPhone) operativni sustav) omogućuje korištenje mobilnog telefona za pristup podacima o svojim računima, karticama, štednji te mogućnost zadavanja platnih naloga i internih prijenosa.

Svi detalje o aplikaciji mobilno bankarstvo navedeni su u Uputi za korištenje mobilnog bankarstva koja se može vidjeti ovdje.

U Internet bankarstvu OTP banke, transakcija aktivacije mobilnog bankarstva poziva se iz glavnog izbornika - "Mobilne aplikacije". Naziv transakcije je "Mobilno bankarstvo".

m-banking

Slika 1: Izgled glavnog zaslona transakcije mobilno bankarstvo

Ponuđenom opcijom "Aktivacija" pokreće se postupak aktivacije aplikacije mobilno bankarstvo.

m-banking

Slika 2: Izgled zaslona aktivacije aplikacije mobilno bankarstva

 

 Opis unosnih polja
 Nalogodavac  Automatizmom je upisano ime i prezime korisnika internet bankarstva
 Broj računa i valuta plaćanja naknade  Padajući izbornik računa sa kojeg će se naplatiti naknada za aktivaciju aplikacije mobilno bankarstvo. (naknada se neće naplatiti korisnicima paketa OTP banke)
 Adresa  Adresa korisnika upisuje se automatizmom
 E-mail  E-mail (nije obavezan podatak)
 Broj mobilnog telefona (GSM)  Automatizmom se popunjava pozivom iz matičnih podataka. Ukoliko je polje prazno ili je prikazan broj netočan, prije nastavka transakcije potrebno je izvršiti ažuriranje broja mobitela pozivom opcije "Osobni podaci"
 Vrsta uređaja / platforme  Padajući izbornik odabira platforme smart telefona na koji će se izvršiti instalacija aplikacije OTP mobilno bankarstvo. (Android / iPhone).

Ukoliko je polje "Broj mobilnog telefona (GSM)" potpuno prazno, na zaslonu će se pojaviti poruka o potrebnom ažuriranju broja mobilnog telefona kroz funkciju "Osobni podaci".

Nakon potvrde zahtjeva za aktivaciju aplikacije OTP mobilno bankarstvo na zaslonu se prikazuje sučelje autorizacije zahtjeva MAC-om. Nakon autorizacije zahtjeva na zaslonu računala se prikazuje korisnički identifikator i inicijalna zaporka. Iste je potrebno unijeti u aplikaciju OTP m-banking prilikom aktivacije aplikacije.

Paralelno s prikazivanjem korisničkog identifikatora i inicijalne zaporke SMS porukom dobit ćete link tj. poveznicu za preuzimanje aplikacije sa Google Play marketa ili Apple Store-a. Neovisno o poruci s poveznicom korisnik može preuzeti aplikaciju i prije pokretanja procedure aktivacije aplikacije. Ukoliko ste preuzeli aplikaciju prije pokretanja procedure aktivacije zanemarite dostavljenu SMS poruku.

m-banking

Slika 3: Primjer zaslona s prikazom korisničkog identifikatora i inicijalne zaporke

Ponovnim ulaskom u glavni zaslon aktivacije aplikacije mobilno bankarstvo, nakon završenog postupka "Aktivacija", vidljive su nove opcije kako je to navedeno u tablici ispod.

Ponovni dohvat inicijalne zaporke Ukoliko aktivacija aplikacije OTP m-banking iz nekog razloga nije uspješno napravljena ova opcija omogućuje ponovni dohvat tj. prikaz korisničkog identifikatora i inicijalne zaporke.
Opoziv postupka aktivacije mobilnog bankarstva Ukoliko korisnik iz bilo kojeg razloga ne želi ili ne može instalirati aplikaciju mobilno bankarstvo moguće je izvršiti opoziv postupka aktivacije aplikacije. Opoziv nije moguće napraviti ukoliko je aplikacija aktivirana ili je u međuvremenu pokrenuta procedura opcije "Ponovno instaliranje aplikacije". Transakcija opoziva podrazumijeva autorizaciju transakcije tokenom (Appli 2/MAC).
Ponovno instaliranje aplikacije / deaktiviranje

U slučaju promjene mobilnog telefona ili bilo kojeg drugog razloga koji podrazumijeva potrebu za ponovnim instaliranjem aplikacije mobilnog bankarstva koristi se opcija "Ponovno instaliranje aplikacije m-banking". Postupak pokretanja procedure ponovne instalacija aplikacije mobilnog bankarstva sličan je prvoj instalaciji.

Pokretanjem postupka ponovne instalacije automatizmom će se deaktivirati prethodno instalirana aplikacija. U momentu kada se na zaslonu internet bankarstva prikažu novi aktivacijki kodovi, prethodno istalirana aplikacija je arhivirana i istu više nije moguće koristiti do unosa novih aktivacijkih kodova.

 

Kontakt centar OTP banke d.d. - telefonska služba pomoći korisnicima Internet i mobilnog bankarstva.

Za građane: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:30 i subotom od 8:00 do 13:00

Za poslovne korisnike: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00

Za prijavu izgubljene kartice, autorizaciju i bankomate radno vrijeme je 24 sata, svim radnim danima, subotom, nedjeljom i državnim praznicima.

Telefon: 0800 21 00 21, 072 21 00 21

E-mail: info@otpbanka.hr / za poslovne korisnike: podrskapravneosobe@otpbanka.hr