Usluge skrbništva financijskih instrumenata i usluge depozitara

Usluge skrbništva financijskih instrumenata i usluge depozitara

OTP banka sa svojim stručnim timom, dugogodišnjim iskustvom i individualnim pristupom zauzima vodeće mjesto na području Republike Hrvatske u pružanju usluga s vrijednosnim papirima.

Široka paleta usluga u našoj ponudi prati visoke europske standarde, u skladu je sa zakonskom regulativom Republike Hrvatske kao i regulativom EU, te omogućuje udovoljavanje sofisticiranim potrebama različitih kategorija klijenata. Ta iznimna kvaliteta usluga Banke potvrđena je u godišnjim natječajima renomiranih magazina vodećih svjetskih publikacija na području skrbničke industrije kao što su "Global Custodian" i „Global Investor“, gdje je OTP banka, prema glasovima svojih klijenata, već niz godina zaredom ocijenjena kao jedna od vodećih banaka skrbnika u Republici Hrvatskoj, dok je prema izboru stručnog žirija magazina „Global Finance“ izabrana kao najbolji svjetski podskrbnik za hrvatsko tržište.

Osnovne usluge skrbništva

 • pohrana i namira financijskih instrumenata
 • naplata prihoda od vrijednosnih papira
 • korporativne akcije
 • izvještavanje o imovini pohranjenoj na skrbničkim računima

Dodatne usluge skrbništva

 • usluge zastupanja na glavnim skupštinama društava
 • izvještavanje o tržištu
 • nadgledanje usklađenosti s važećim propisima
 • aktivno upravljanje novčanim sredstvima klijenata
 • aktivnosti vezane uz povrat poreza
 • izvještavanje o učinkovitosti usluge skrbništva

Depozitar

 • pohrana i/ili evidencija zasebne imovine fonda
 • kontinuirano praćenje novčanih tokova fonda
 • namira financijskih instrumenata iz zasebne imovine fonda
 • vođenje računa za imovinu fonda i odjeljivanje imovine fonda sukladno zakonskim propisima
 • provjera izdavanja, otkupa i isplata udjela, sukladno zakonskim propisima i prospektom fonda
 • kontrolu da li se imovina fonda ulaže u skladu s važećim propisima
 • potvrđivanje da je izračun neto vrijednosti imovine fonda te cijena udjela u fondu obavljen u skladu s važećim propisima
 • izvještavanje regulatora
 • izvršavanje naloga društva za upravljanje u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj fonda ako su isti u skladu s važećim propisima
 • korporativne akcije vezane za imovinu fonda
 • naplata prihoda i drugih prava dospjelih u korist fonda, a koji proizlaze iz njegove imovine
 • prijavljivanje regulatoru svako ozbiljnije ili teže kršenje važećih propisa
 • ostale aktivnosti definirane regulativom koja pokriva obavljanje poslova depozitara