Izdavanje vrijednosnih papira

Izdavanje vrijednosnih papira

OTP banka d.d. za izdavatelje pruža usluge na tržištu kapitala pri odabiru alternativnih vrsta financiranja u odnosu na klasične kreditne instrumente što obuhvaća usluge provedbe odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa i usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata s obvezom otkupa.

Osnovne usluge

 • Provedba ponude odnosno prodaje dužničkih vrijednosnih papira:
  • Instrumenti tržišta novca – uspostava Programa i izdavanje komercijalnih zapisa
  • Dugoročni vrijednosni papira – obveznice
 • Provedba ponude odnosno prodaje vlasničkih vrijednosnih papira:
  • Putem (inicijalne ili sekundarne) javne ili privatne ponude dionica
  • Putem ponude dionica uz korištenje iznimke od obveze objavljivanja prospekta
 • Izdanje strukturiranih vrijednosnih papira s karakteristikama dužničkih i vlasničkih vrijednosnih papira, vrijednosnih papira s posebnim uvjetima izdanja (primjerice s posebnim osiguranjima: sekuritizacija aktive, budućih novčanih primitaka, itd.)
 • Ostale usluge u domeni primarnog tržišta kapitala, koje između ostalog uključuju:
  • Savjetovanje pri sudjelovanju zaposlenika u privatizaciji kompanije (npr. ESOP i/ili drugi oblici participacije zaposlenika)
  • Savjetodavne usluge u procesu preuzimanja kompanija