Tržišta

Tržišta
Tržišta

Odjel tržišta OTP banke d.d. bavi se trgovinom proizvodima tržišta u ime i za račun OTP banke d.d., trgovinom proizvodima tržišta s klijentima OTP banke d.d. 

Odjel se sastoji se od Tima za prodaju proizvoda tržišta, Tima za trgovanje i Tima za brokersko poslovanje.

Temeljne odgovornosti Tima za prodaju proizvoda tržišta su trgovina proizvodima tržišta s klijentima OTP banke d.d., izgradnja i razvijanje dobrih poslovnih odnosa s klijentima te pružanje klijentima OTP banke d.d. svih potrebnih informacija koje se tiču djelokruga financijskih tržišta.
Temeljne odgovornosti Tima za trgovanje je trgovina proizvodima tržišta za ime i račun OTP banke d.d. Prilikom vođenja trgovačkih pozicija (Trading book) istodobno pruža kotacije Timu za prodaju proizvoda tržišta i podršku Odjelu upravljanja aktivom i pasivom. Pored navedenog, Tim za trgovanje formira tečajne liste OTP banke d.d.
OTP banka višegodišnji je aktivni sudionik tržišta vrijednosnih papira kojima se u Republici Hrvatskoj organizirano trguje na Zagrebačkoj burzi.