Poslovanje s korporativnim klijentima

Poslovanje s korporativnim klijentima

Tim za prodaju proizvoda tržišta korporativnim klijentima pruža podršku korporativnim klijentima OTP banke d.d. temeljenu na dugogodišnjem profesionalnom iskustvu, širokoj paleti proizvoda i konkurentnim uvjetima kroz uspješnu implementaciju strategija upravljanja tečajnim i kamatnim rizikom.

 

Temeljne aktivnosti poslovanja s korporativnim klijentima su:

 

 • trgovina proizvodima tržišta s korporativnim klijentima OTP banke d.d.
 • izgradnja i razvijanje dugoročnih poslovnih odnosa s klijentima
 • pružanje klijentima OTP banke d.d. svih potrebnih informacija koje se tiču djelokruga financijskih tržišta

 

Klijentima omogućujemo uvid u tečajeve i kupoprodaju deviza u realnom vremenu putem besplatne on-line aplikacije OTP FX Trader.

Proizvodi koje nudimo klijentima su slijedeći:

 FX spot (kupoprodaja deviza po povlaštenom tečaju)

 • Prilikom kupnje/prodaje deviza za sve transakcije veće od 10.000 eura u protuvrijednosti bilo koje valute sa tečajne liste nudimo povlašteni tečaj, koji je moguće izravno dogovoriti s ovlaštenim osobama OTP banke d.d.
 • Ovisno o tržišnim kretanjima u trenutku zaključivanja transakcije moguće je ostvariti značajne uštede u odnosu na službenu tečajnu listu Banke.

 FX forward (terminska kupoprodaja deviza)

 • Transakcije se odnose na kupoprodaju deviza po unaprijed određenom tečaju na točno određeni datum u budućnosti (uobičajeno od 3 dana do 12 mjeseci, ali može i dulje, do 3 godine).
 • Tečaj u budućnosti izveden je iz trenutno važećeg tržišnog tečaja i razlike u tržišnim kamatnim stopama na određeni valutni par.
 • Koristi se kao instrument zaštite od tečajnog rizika (hedging) i time budućih novčanih tokova.

 FX swap (premošćivanje nelikvidnosti u određenoj valuti)

 • Transakcije čine dogovor dviju strana o „zamjeni“ valuta. Zamjena se vrši simultanom kupoprodajom valuta u sadašnjosti (kupnja/prodaja deviza - SPOT) uz istovremenu ugovorenu obratnu radnju u budućnosti (terminska kupnja/prodaja deviza - Forward)
 • Transakcije se uobičajeno dogovaraju do 1 godine.

 IRS Kamatni swap

 • Odnosi se na transakciju zamjene varijabilnih kamatnih stopa za fiksne i obrnuto, a sve u cilju zaštite od kamatnog rizika.
 • Zamjenom kamatnjaka omogućava se usklađivanje kamatne nepodudarnosti aktive i pasive, zaštita od porasta kamatnih stopa (zamjena varijabilne kamate na dug za fiksnu), ali i smanjivanje troškova nastalih s naslova kamatnih plaćanja (zamjena fiksne kamate na dug za varijabilnu) u slučaju pada referentnih kamatnjaka (Euribor, Libor...).