Tim za trgovanje

Tim za trgovanje

Temeljne odgovornosti Tima za trgovanje su:

 • trgovina proizvodima tržišta, u ime i za račun OTP banke d.d.
 • pružatelj kotacija (market maker) Timu za prodaju proizvoda tržišta
 • podrška Odjelu upravljanja aktivom i pasivom
 • formiranje tečajne liste OTP banke d.d.

Djelokrug poslovanja Tima pokriva sljedeća područja:

 

FX poslovi

 • Trgovanje stranim valutama na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Trgovanje financijskim izvedenicama (derivatima) na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Praćenje i nadzor najnovijih deviznih kretanja i trendova na domaćem i međunarodnom tržištu.

Poslovi novčanog tržišta

 • Poslovi plasiranja i uzimanja depozita na domaćem i međunarodnom tržištu novca
 • Dogovaranje poslova zamjene valuta (swap)
 • Sudjelovanje na aukcijama trezorskih zapisa Ministarstva financija
 • Trgovanje trezorskim zapisima MF na sekundarnom tržištu

Poslovi tržišta kapitala

 • Sudjelovanje u ulozi investitora na primarnoj emisiji obveznica i ostalih instrumenata s fiksnim prinosom te rokom dospijeća dužim od godine dana na domaćem i međunarodnom tržištu kapitala
 • Kupoprodaja domaćih i međunarodnih izdanja obveznica na sekundarnom tržištu

Trgovanje efektivnim novcem

 • Trgovanja stranim efektivnim novcem na domaćem i međunarodnom tržištu.
 • Dogovaranje opskrbe trezora Banke efektivnim novcem (suvišak i dotacije).

Uz kontinuiranu prisutnost na domaćem i međunarodnom financijskom tržištu Tim obavlja i sljedeće aktivnosti

 • Sudjelovanje u vođenju kratkoročne likvidnosti banke, kako u domaćoj tako i u stranim valutama
 • Vođenje trgovačke devizne pozicije Banke
 • Kreiranje službene tečajne liste
 • Kontinuirana suradnja s regulatornim tijelima u cilju stvaranja profesionalnog okruženja i razvoja lokalnog financijskog tržišta
 • Sudjelovanje u razvoju novih proizvoda uz analizu mogućnosti koje pruža tržište.