Poslovanje s institucionalnim klijentima

Tim za trgovanje

Tim za prodaju proizvoda tržišta institucionalnim klijentima opslužuje bankovne i nebankovne financijske institucije proizvodima tržišta deviza, novca, kapitala i financijskih izvedenica. Svojom stručnošću i dugogodišnjim iskustvom te širokim asortimanom proizvoda pomažemo našim klijentima pri ulaganju na domaćem, regionalnom i globalnom tržištu.

 

Temeljne aktivnosti poslovanja s korporativnim klijentima su:

 

 • trgovina proizvodima tržišta s korporativnim klijentima OTP banke d.d.
 • izgradnja i razvijanje dugoročnih poslovnih odnosa s klijentima
 • pružanje klijentima OTP banke d.d. svih potrebnih informacija koje se tiču djelokruga financijskih tržišta

Djelokrug poslovanja s institucionalnim klijentima pokriva slijedeća područja:

 

FX poslovi

 • FX spot (kupoprodaja deviza po povlaštenom tečaju)
 • FX forward (terminska kupoprodaja deviza)
 • FX swap (troškovno učinkovit način upravljanja potrebama za likvidnošću u različitim valutama)
 • Praćenje i nadzor najnovijih deviznih i kamatnih kretanja na domaćem i međunarodnom tržištu.

 

Klijentima omogućujemo uvid u tečajeve i kupoprodaju deviza u realnom vremenu putem besplatne on-line aplikacije OTP FX Trader.

 

Poslovi novčanog tržišta

 • Poslovi plasiranja i uzimanja depozita na domaćem i međunarodnom tržištu novca
 • Repo i obratne repo transakcije
 • Sudjelovanje na aukcijama trezorskih zapisa Ministarstva financija RH

Poslovi tržišta kapitala

 • Sudjelovanje u ulozi investitora na primarnoj emisiji obveznica i ostalih instrumenata s fiksnim prinosom te rokom dospijeća dužim od godine dana na domaćem i međunarodnom tržištu kapitala
 • Kupoprodaja domaćih i međunarodnih izdanja obveznica na sekundarnom tržištu

Poslovi tržišta derivata

 • Interest Rate Swap  (Plain Vanilla) – Zaštita od kamatnog rizika, Fixed vs Floater, Floater vs Fixed

Trgovanje efektivnim novcem

 • Trgovanja stranim efektivnim novcem na domaćem i međunarodnom tržištu.
 • Dogovaranje opskrbe trezora Banke efektivnim novcem (suvišak i dotacije).