Uplata rate kredita u OTP banci

Transakcija omogućuje uplatu rate kredita u OTP banci.

Slika 1. Izgled zaslona za uplatu rate kredita u OTP banci

 

 Opis unosnih polja
 Na teret računa  U navedenom polju ponuđeni su računi koje imate otvorene u banci (vlastiti račun ili račun na kojeg ste opunomoćeni). Odaberite račun s kojeg želite izvršiti plaćanje rate kredita u OTP banci.
 Račun uplate

Ukoliko otplaćujete vlastiti kredit u OTP banci, u gornjem dijelu zaslona biti će navedeni podaci o kreditu. Odabirom opcije "Uplata" automatski se popunjava polje "Račun uplate", a polje "Iznos terećenja" popunjava se s iznosom dospjelih obveza u HRK valuti. Ukoliko imate više kredita, bit će ponuđen izbor svih kredita, od kojih je potrebno odabrati željeni kredit. Za svaki račun uplate potrebno je popuniti poseban nalog.

Napomena: Ukoliko želite uplatiti sredstva na račun kredita neke druge osobe u OTP banci, unesite iznos terećenja i broj računa uplate kredita.

 Iznos terećenja

Ukoliko otplaćujete vlastiti kredit u OTP banci, polje iznosa terećenja računa bit će automatski popunjeno iznosom dospjelog dugovanja po kreditu. Iznos se može proizvoljno mijenjati.

Napomena: Ukoliko želite uplatiti sredstva na račun drugog (tuđeg) kredita u OTP banci, u navedeno polje unesite željeni iznos transakcije.

 Opis transakcije  Upisuje se proizvoljan opis transakcije (maksimalno 32 znaka).
 Poništi odabir  Poništavaju se svi odabrani i uneseni podaci.
 Provjera naloga

Nakon što se popune sva polja naloga otplate rate kredita potrebno je izvršiti provjeru istog opcijom "Provjera naloga". Ukoliko je nalog ispravno unesen, na zaslonu će se pojaviti svi elementi naloga s porukom "Uneseni nalog je ispravan". S opcijom "Zaprimi nalog" potvrđuje se unos (poruka: nalog je uspješno zaprimljen). S opcijom "Odustani" poništava se započeta transakcija. Ukoliko nalog nije ispravno unesen, pojavljuje se poruka o vrsti greške. Nakon ispravka potrebno je ponoviti provjeru naloga.

Ukoliko plaćate ratu kredita u OTP banci s deviznog računa, banka će izvršiti otkup deviza (iznos deviza prikazan u polju "Otkup deviza") i teretiti Vaš devizni račun, a plaćanje kredita izvršava se u kunama. Ako se plaćanje kredita vrši neodležanim sredstvima s deviznog računa, naplaćuje se naknada sukladno važećoj tarifi naknada.

 Odustani  Opcijom "Odustani" poništava se započeta transakcija.

Ukoliko želite izvršiti nalog, potrebno ga je autorizirati. Autorizacija naloga vrši se transakcijom "Autorizacija naloga"

 

Kontakt centar OTP banke d.d. - telefonska služba pomoći korisnicima Internet i mobilnog bankarstva.

Za građane: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:30 i subotom od 8:00 do 13:00

Za poslovne korisnike: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00

Za prijavu izgubljene kartice, autorizaciju i bankomate radno vrijeme je 24 sata, svim radnim danima, subotom, nedjeljom i državnim praznicima.

Telefon: 0800 21 00 21, 072 21 00 21

E-mail: info@otpbanka.hr / za poslovne korisnike: podrskapravneosobe@otpbanka.hr