Prijenos na kreditne kartice

Transakcija omogućuje plaćanje kredita po kreditnoj kartici OTP banke.

 

Slika 1. Izgled zaslona za uplatu na revolving kartice

 

 Opis unosnih polja
 Na teret računa U navedenom polju ponuđeni su računi koje imate otvorene u banci (vlastiti račun ili račun na kojeg ste opunomoćeni). Odaberite račun s kojeg želite izvršiti plaćanje revolving kredita.
 Račun uplate

Ukoliko otplaćujete vlastiti revolving kredit u OTP banci, u gornjem dijelu zaslona biti će navedeni podaci o revolving kreditu. Odabirom opcije "Uplata" automatski se popunjava polje "Račun uplate", a polje "Iznos terećenja" popunjava se s iznosom dospjelih obveza po revolving kreditu u HRK valuti.

Ukoliko želite uplatiti sredstva na račun revolving kredita neke druge osobe u OTP banci, ili kao dodatni korisnik revolving kartice, unesite iznos terećenja i broj računa uplate revolving kredita.

 Iznos terećenja

Ukoliko otplaćujete vlastiti revolving kredit u OTP banci (kao osnovni korisnik), polje iznosa terećenja računa bit će automatski popunjeno s minimalnim iznosom navedenim u posljednoj Obavijesti o učinjenim troškovima po Visa classic revolving kartici. Iznos terećenja može se proizvoljno mijenjati.

Minimalni iznos vrijedeći je na datum izvršavanja transakcije uplate revolving kredita i može se mijenjati, ukoliko imate dospjeli neplaćeni dug iz prethodnog obračunskog razdoblja po kojem se dnevno obračunava i pripisuje zatezna kamata.

Ukoliko želite uplatiti sredstva na račun drugog (tuđeg) revolving kredita u OTP banci ili kao dodatni korisnik revolving kredita, u navedeno polje unesite željeni iznos transakcije.

Napomena: Sredstva uplaćena na račun uplate revolving kredita raspoređuju se dnevno. Ukoliko je stanje računa uplate veće od 0,00 kn, navedeni iznos još nije raspoređen po računima dospjelih obveza po revolving kreditu.

 Opis transakcije Upisuje se proizvoljan opis transakcije (maksimalno 32 znaka). Polje se automatizmom popunjava sa sljedećim: "Plaćanje revolving kredita"
 Poništi odabir Poništavaju se svi odabrani i uneseni podaci.
 Provjera naloga

Nakon što se popune sva polja naloga za uplatu revolving kredita, potrebno je izvršiti provjeru istog opcijom "Provjera naloga". Ukoliko je nalog ispravno unesen, na zaslonu će se pojaviti svi elementi naloga s porukom "Uneseni nalog je ispravan". S opcijom "Zaprimi nalog" potvrđuje se unos (Poruka: nalog je uspješno zaprimljen). S opcijom "Odustani" poništava se započeta transakcija. Ukoliko nalog nije ispravno unesen, pojavljuje se poruka o vrsti greške. Nakon ispravka potrebno je ponoviti provjeru naloga.

Ukoliko plaćate revolving kredit s deviznog računa, banka će izvršiti otkup deviza (iznos deviza prikazan u polju "Otkup deviza") i teretiti Vaš devizni račun, a plaćanje revolving kredita izvršava se u kunama. Ako se plaćanje revolving kredita vrši neodležanim sredstvima s deviznog računa, naplaćuje se naknada sukladno važećoj Tarifi naknada.

 Odustani Opcijom "Odustani" poništava se započeta transakcija.

Ukoliko želite izvršiti nalog, potrebno ga je autorizirati. Autorizacija naloga vrši se transakcijom "Autorizacija naloga"

 

Kontakt centar OTP banke d.d. - telefonska služba pomoći korisnicima Internet i mobilnog bankarstva.

Za građane: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:30 i subotom od 8:00 do 13:00

Za poslovne korisnike: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00

Za prijavu izgubljene kartice, autorizaciju i bankomate radno vrijeme je 24 sata, svim radnim danima, subotom, nedjeljom i državnim praznicima.

Telefon: 0800 21 00 21, 072 21 00 21

E-mail: info@otpbanka.hr / za poslovne korisnike: podrskapravneosobe@otpbanka.hr