Pregledi

Stanje i promet računa

U upitu na promet i stanje računa prikazani su podaci o svim Vašim računima otvorenim u Banci kao i o računima na koje ste opunomoćeni. Na prvom zaslonu prikazan je broj računa, valuta računa, stvarno i raspoloživo stanje računa. Računi na koje ste opunomoćeni uz broj i valutu računa imaju oznaku "Punomoć".

Odabirom opcije "Podaci o računu" možete vidjeti detaljne podatke o Vašim računima: stanje računa, iznos dozvoljenog prekoračenja, iznos aktivne i pasivne kamate, broj neiskorištenih čekova, adresa dostave izvoda itd.

Odabirom opcije "Promet" moguće je pretraživati promet po računu prema zadanom vremenskom razdoblju i sortirati promet prema raznim kriterijima. Moguće je koristiti dodatne filtere pregleda kao što su iznosi "od" - "do" te opisi transakcija.

Moguće je napraviti export (izvoz) prometa računa u datoteku (excel format) korištenjem opcije "Preuzimanje u *.xls formatu" koja se nalazi na dnu zaslona prikaza prometa računa te kreiranu datoteku pohraniti na lokalni disk.

Ukoliko imate rezervirana sredstva (kartično poslovanje, čekovi), ukupan iznos rezerviranih sredstava bit će prikazan na zaslonu prometa po računu. Raspoloživo stanje računa umanjeno je za iznos rezervacija.

Ulaskom u transakciju prometa po računu automatizmom se prikazuje promet u zadnjih 30 dana sortiran prema datumu valute. Izmjenom automatski postavljenih kriterija pregled prometa računa podešavate prema vlastitim potrebama.

Stanje i promet računa

Slika 1. Izgled zaslona dohvata podataka o računima

 

Stanje i promet računa

Slika 2. Izgled zaslona prometa računa

 

Na gornjem djelu zaslona nalazi se filter pretraga, a ispod prikazanog prometa opcija za preuzimanje u excel formatu i postavka kojom se definira maksimalan broj stavki na jednom zaslonu.

Stanje i promet računa

Slika 3. Izgled zaslona podataka o računu

Uz osnovne podatke o računu, putem ovog zaslona moguće je dohvatiti izvode (opcija na dnu lijevo).

Standardna oročenja

U pregledu oročenja prikazani su podaci o svim kunskim i deviznim oročenjima koje imate u banci kao i oročenjima na koje ste opunomoćeni. U prvom zaslonu pregleda oročenja prikazuje se popis svih aktivnih oročenja.

Standardna oročenja

Slika 4. Izgled prikaza podataka o oročenjima

 

Izborom opcije "Podaci o oročenju" mogu se pregledati svi podaci o pojedinom aktivnom oročenju.

Standardna oročenja

Slika 5. Izgled zaslona detaljnih podataka o oročenju

Planirana / dječja planirana štednja

U pregledu planirane štednje / dječje planirane štednje prikazani su podaci o svim kunskim i deviznim planiranim štednjama koje imate u banci, kao i planiranim štednjama na koje ste opunomoćeni, s iznosom glavnice.

Planirana štednja

Slika 6. Izgled prikaza podataka o planiranim oročenjima

 

Odabirom opcije "Podaci o oročenju" mogu se pregledati svi podaci o pojedinoj planiranoj štednji.

Planirana štednja

Slika 7. Izgled zaslona detaljnih podataka o planiranoj štednji

 

Odabirom opcije "Promet po oročenju" prikazuju se uplate na planiranu štednju / dječju planiranu štednju u zadanom vremenskom periodu.

Planirana štednja

Slika 8. Izgled zaslona prometa po računu planirane štednje

Krediti

U pregledu kredita prikazani su podaci o svim aktivnim kreditima u OTP banci.

Krediti

Slika 9. Izgled prikaza podataka o aktivnim kreditima

 

Odabirom opcije "Podaci o kreditu" prikazuju se podaci o pojedinom kreditu kao što je prikazano na slici.

Krediti

Slika 10. Izgled zaslona detaljnih podataka o pojedinom kreditu

 

Odabirom opcije "Pregled otplatnog plana" prikazuju se terminski plan otplate pojedinog aktivnog kredita.

Krediti

Slika 11. Izgled zaslona pregleda otplatnog plana kredita

Kartice

Odabirom opcije "Kartice" omogućuje se prikaz podataka o svim aktivnim kreditnim (Visa Classic, Visa Revolving, Visa Gold, Visa Classic na rate, MasterCard Classic, MasterCard Revolving) te prepaid (Visa Web Prepaid, Mastercard PayPass Prepaid) karticama koje posjedujete kao osnovni ili dodatni korisnik.

Kartice

Slika 12. Izgled zaslona pregleda svih aktivnih kartica

 

Odabirom opcije "Pregled" prikazuju se osnovni podaci o odabranoj kartici. Prikazani podaci o kartici vrijede za prethodni radni dan (ne uključuju transakcije tekućeg datuma koje su u obradi), izuzev podataka o stanju revolving kredita koji su vrijedeći na tekući datum.

Kartice

Slika 13. Izgled zaslona pregleda podataka o odabranoj kartici

 

Odabirom opcije "Promet" moguće je pretraživati promet po računu korištenja odabrane kartice u zadanom vremenskom razdoblju i sortirati promet prema kriterijima: datum valute, datum unosa, iznos, opis. Promet se može pretraživati i po korisniku (osnovni korisnik, dodatni korisnik ili svi).

Opcija "Pregled obavijesti" omogućuje pretraživanje i ispis obavijesti o učinjenim troškovima . U padajućem izborniku odaberite datum kreiranja obavijesti. Odabirom opcije "Pretraži" na zaslonu se prikazuje Obavijest o učinjenim troškovima za odabrani datum.

Kartice

Slika 14. Izgled zaslona pregleda obavijesti odabrane kartice

 

"Promet" i "Pregled obavijesti" po karticama možete pregledavati ukoliko ste osnovni korisnik kartice.

Opcija "Dostave obavijesti" nudi mogućnost izmjene načina dostave obavijesti (na kućnu adresu ili bez dostave - vidljiva putem Internet bankarstva).

 

Specifičnost za karticu Visa na rate - zaslon izmjene datuma dospjeća rate

Za dohvat podataka o ratama ključno je u filter (polje "od") na zaslonu s prikazom prometa i datumima dospijeća rata unijeti datum raniji od nastanka financijke transakcije.

Kartice

Slika 15. Glavni zaslon sa prikazom prometa i datuma dospijeća rata

 

Zaslon pregleda rata i datuma dospijeća istih nudi mogućnost izmjene datuma dospijeća na tekući dan. Odabirom strelicom označene opcije na zaslonu se pojavljuje sučelje za izmjenu datuma dospjeća.

Kartice

Slika 16. Primjer zaslona izmjene datuma dospjeća rate

Važna napomena: Trenutno je moguća izmjena odabrane rate samo na tekući datum.

Nakon izmjene datuma dosjeća rate na tekući dan, tekući račun će se teretiti za isnos rate u toku dana, a status rate će se izmjenitu u "Podmirena".

Jamstva

U pregledu jamstava prikazana su jamstva po kreditima i studentskim tekućim računima.

Jamstva

Slika 17. Izgled zaslona s podacima o jamstvu po kreditu u OTP banci

Opunomoćenja

U pregledu opunomoćenja prikazani su svi računi na koje ste opunomoćeni s podacima o broju računa, valuti računa i vlasniku računa.

Opunomoćenja

Slika 18. Izgled zaslona s popisom opunomoćenja u OTP banci

Trajni nalozi

U pregledu trajnih naloga prikazani su svi ugovoreni trajni nalozi.

Trajni nalozi

Slika 19. Izgled prikaza podataka o ugovorenim trajnim nalozima

 

Odabirom opcije "Podaci" prikazuju se detalji o pojedinom trajnom nalogu sa svim podacima što je i vidljivo na slici.

Trajni nalozi

Slika 20. Izgled zaslona detaljnih podataka o pojedinom trajnom nalogu

Dostava dokumenata

Usluga Dostava dokumenata je usluga za dostavu/izmjenu/ukidanje kanala za dostavu izvoda/obavijesti dokumenata na definirane e-mail adrese i/ili poštu klijenta. Klijent mora u osobnim podacima unijeti valjanu adresu elektroničke pošte i verificirati je. Nova usluga daje mogućnost odabira dokumenata te način na koji se dokumenti šalju (pošta ili email).

Usluga se nalazi na lijevoj strani glavnog izbornika Internet bankarstva u opciji Pregledi.

Dostava dokumenata

 

Klijent može:

 • vidjeti postojeće stanje ugovorenih dokumenata
 • ugovarati novo slanje dokumenata
 • ukinuti ugovoreno slanje dokumenta

Dostava dokumenata

Slika 21. Izgled zaslona za ugovaranje dokumenata za dostavu na email ili kućnu adresu

 

Također, klijent može (na ekranu „Osobni podaci“)

 • Unijeti/Izmjeniti/Ukinuti e-mail adresu
 • Zatražiti ponovno slanje e-maila za potvrdu elektroničke pošte

Izmjena osobnih podataka

Slika 22. Izgled zaslona za  verifikaciju email adrese u osobnim podacima klijenta

 

Pravila za ugovaranje kanala dostave

 • Dostavu „Izvoda po kunskom računu“ moguće je ugovoriti na adresu Klijenta i putem elektroničke pošte.
 • Dostavu „Izvoda po deviznom računu“ moguće je ugovoriti na adresu Klijenta i putem elektroničke pošte
 • Dostavu „Obavijesti o eksternom prilivu“ moguće je ugovoriti na adresu Klijenta i putem elektroničke pošte.
 • Dostavu „Obavijesti o promjeni iznosa prekoračenja“ moguće je ugovoriti samo na adresu Klijenta.
 • Dostavu „Obavijesti po kartici“ moguće je ugovoriti ili na adresu Klijenta ili putem elektroničke pošte.
 • Adresa klijenta i adresa elektroničke pošte moraju biti u osobnim podacima klijenta koji su pohranjenu u sustavu Banke.

Napomena: Ukoliko adresa elektroničke pošte nije verificirana od strane klijenta, klijent neće imati mogućnost primanja izvoda / obavijesti putem elektroničke pošte.

 

Kontakt centar OTP banke d.d. - telefonska služba pomoći korisnicima Internet i mobilnog bankarstva.

Za građane: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:30 i subotom od 8:00 do 13:00

Za poslovne korisnike: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00

Za prijavu izgubljene kartice, autorizaciju i bankomate radno vrijeme je 24 sata, svim radnim danima, subotom, nedjeljom i državnim praznicima.

Telefon: 0800 21 00 21, 072 21 00 21

E-mail: info@otpbanka.hr / za poslovne korisnike: podrskapravneosobe@otpbanka.hr