Pregled platnih naloga

Transakcijom pregleda naloga moguće je pretraživati bazu svih naloga po zadanom datumu ili periodu, te prema dodatnom kriteriju statusu naloga: Neprovedeni nalozi (zaprimljeni) i Provedeni nalozi (autorizirani). U transakciji pregleda moguće je napraviti i izmjenu ili brisanje naloga.

Ulaskom u transakciju pregleda naloga automatski se prikazuju svi nalozi uneseni u zadnjih deset dana bez obzira na njihov status. Izmjenom automatski postavljenih kriterija pregled prilagođavate prema svojim potrebama.

 

Slika 1. Zaslon unosa kriterija (filtera) za pregled platnih naloga

 

 Opis ponuđenih kriterija
 Po datumu Kroz ovaj filter se bira želite li pregledati naloge po datumu unosa naloga ili po datumu najavljenog izvršenja platnog naloga.
 Nalozi Kroz ovaj filter se bira želite li pregledati samo naloge u najavi ili sve naloge bez obzira na datum izvršenja.
 Datum od - do Početni i krajnji datum perioda za koji se vrši pregled naloga
 Primatelj Unesite naziv primatelja u cijelosti ili samo dio naziva primatelja za prikaz naloga na zaslonu transakcije pregleda koji zadovoljava(ju) zadani kriterij.
 Iznos od - do Unesite točan iznos naloga ili približne iznose od i/ili do za prikaz naloga na zaslonu transakcije pregleda koji zadovoljava(ju) zadani kriterij.
 Opis plaćanja Unesite cijeli opis plaćanja ili samo dio opisa plaćanja za prikaz naloga na zaslonu transakcije pregleda koji zadovoljava(ju) zadani kriterij.
 Račun odobrenja Unesite broj računa primatelja u cijelosti ili samo početni dio računa za prikaz naloga na zaslonu transakcije pregleda koji zadovoljava(ju) zadani kriterij.
 Status naloga Filter po statusu naloga: Svi nalozi bez obzira na status, Neprovedeni (samo zaprimljeni), Neprovedeni i autorizirani, Provedeni te Odbijeni (iz najave)

Na zaslonu će se pojaviti popis svih izabranih naloga sa sljedećim podacima:

 • Račun odobrenja/IBAN
 • Opis plaćanja
 • Račun terećenja
 • Datum izvršenja / unosa
 • Iznos naloga
 • Status
 • Model/Br.odobrenja
 • Brisanje
 • Naknada
 • Izmjena
 • Primatelj

 

Slika 2. Izgled zaslona pregleda naloga

 

Napomena: Ukoliko pored redovnih platnih naloga na dan postoje i platni nalozi u najavi, zaslon se djeli na dva djela. U prvom dijelu prikazuju se nalozi kojima je datum izvršenja tekući dan, dok su u drugom (donjem) dijelu zaslona prikazani nalozi sa odgođenim datumom izvršenja, uz informaciju o ukupnom iznosu naloga u najavi prikazanih na zaslonu. (naknada nije uključena)

 Opis statusa naloga
 Neproveden Svi zadani platni nalozi, interni prijenosi, nalozi za kupoprodaju deviza kao i nalozi otplate rate kredita u OTP banci koje korisnik ne autorizira u pregledu naloga prikazivat će se sa statusom "Neproveden". Kako bi se uneseni nalozi proveli potrebno ih je autorizirati u transakciji "Autorizacija naloga".
 Proveden Nakon transakcije autorizacije naloga isti se izvršava i dobiva novi status "Proveden".
 Brisan Nalozi sa statusom "Brisan" neće biti izvršeni i nije ih moguće mijenjati i ponovno slati na izvršenje.
 Dodatne mogućnosti
 Ponovi nalog (Ponovi unos) Jednom unesen nalog nakon autorizacije istog, moguće je ponoviti sa istim elementima korištenjem opcije "Ponovi unos" kroz transakciju pregleda naloga.
 Izmjena naloga Sve naloge sa statusom "Neproveden" moguće je izmijeniti , djelomično ili u potpunosti. Izmjena naloga pokreće se iz transakcije "Pregled naloga" s opcijom "Izmjena" u stupcu "Izmjena-brisanje" naloga. Transakcija izmjene naloga korisnika vraća na zaslon transakcije unosa naloga. Nakon izmjene podataka postupite jednako kao i kod prvog unosa naloga tj. izvršite provjeru i potvrdite zaprimanje naloga. Ukoliko želite da se uneseni nalog izvrši, potrebno ga je autorizirati.
 Brisanje naloga Sve naloge sa statusom "Neproveden" moguće je brisati. Brisanje naloga pokreće se iz transakcije "Pregled naloga" s opcijom "Brisanje" u stupcu "Izmjena-Brisanje" naloga. Odabirom opcije "Brisanje" na zaslonu će se pojaviti detaljan prikaz naloga, a brisanje se potvrđuje s opcijom "brisanje naloga". Naloge je moguće brisati samo pojedinačno. Nakon transakcije brisanja nalog dobiva status "Brisan".

Transakciju izmjene ili brisanja naloga moguće je napraviti samo za naloge sa statusom "Neproveden". Naloge sa statusom "Proveden" nije moguće brisati odnosno stornirati.

Nakon uspješne autorizacije naloga na zaslonu se pojavljuje poruka: Autorizacija naloga je uspješno provedena. Svi nalozi koji su uspješno autorizirani dobivaju status "Proveden".

 

Kontakt centar OTP banke d.d. - telefonska služba pomoći korisnicima Internet i mobilnog bankarstva.

Za građane: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:30 i subotom od 8:00 do 13:00

Za poslovne korisnike: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00

Za prijavu izgubljene kartice, autorizaciju i bankomate radno vrijeme je 24 sata, svim radnim danima, subotom, nedjeljom i državnim praznicima.

Telefon: 0800 21 00 21, 072 21 00 21

E-mail: info@otpbanka.hr / za poslovne korisnike: podrskapravneosobe@otpbanka.hr