Rad s predlošcima

 

Kako bi olakšali i značajno ubrzali svakodnevni rad na unosu platnih naloga, preporučujemo Vam da samostalno kreirate vlastitu bazu predložaka koje ćete kasnije koristiti pri unosu platnih naloga.

Izborom transakcije "Predlošci", na zaslonu se pojavljuje glavni izbornik s podjelom predložaka u dvije osnovne grupe. Prva grupa odnosi se na predloške svih platnih naloga, a druga grupa odnosi se na interne prijenose između računa fizičkih osoba unutar banke.

Slika 1. Izgled zaslona Predlošci - glavni izbornik

Predlošci za transakcije platnih naloga

Transakcija pregled predložaka

Pozivom transakcije pregleda predložaka na zaslonu će se prikazati svi nalozi koje ste prethodno pohranili u bazu svojih predložaka.

Slika 2. Pregled predloška - pojedinačan unos iz predloška - grupni unos

 

Pored osnovnih podataka o unesenim predlošcima, na zaslonu se pojavljuju dvije opcije. Pojedinačan unos naloga omogućuje korisniku pozivanje jednog naloga, dok opcija "Grupni unos" omogućuje poziv više predložaka koji će se na zaslonu unosa naloga pojavljivati slijedom odabira predloška. Više naloga koje želite unijeti jedan za drugim označite u stupcu "Grupni unos" te zatim odaberite opciju "Unos".

 

Transakcija unosa predloška za plaćanje

Slika 3. Izgled zaslona unosa predloška za plaćanje

 

 Bitni elementi predloška
 Naziv predloška Naziv predloška kreirate proizvoljno i ne mora biti jednak nazivu primatelja. Isti služi za lakše raspoznavanje naloga na listi unesenih predložaka te se ne razmjenjuje s drugim bankama.
 Platitelj Automatizmom će biti upisano ime i prezime vlasnika tokena. Naziv platitelja je moguće mijenjati (maksimalno 35 znakova).
 Primatelj Upisuje se naziv primatelja
 Broj računa primatelja Unosi se IBAN
 Model i poziv na broj odobrenja

Prvo polje: MODEL: unosi se model odobrenja (HR + dva broja).

Drugo polje: POZIV NA BROJ: unosi se poziv na broj odobrenja. Unos u ovo polje je obavezan osim u slučaju ako je u polju "MODEL" upisano "HR99". Prilikom unosa kontroliraju se propisane strukture modela i poziva na broj. Prilikom kreiranja predloška upis ovih polja nije obavezan.

 Opis plaćanja Upisuje se proizvoljan opis svrhe plaćanja. Prilikom kreiranja predloška upis ovog polja nije obavezan.

Unos predloška potvrđujete s opcijom "Unos predloška". Nakon uspješnog unosa predloška, na zaslonu se prikazuje poruka: "Predložak je uspješno unesen". Ukoliko predložak nije ispravno unesen, na zaslonu se pojavljuje poruka o vrsti greške, a s opcijom "Natrag" vraćate se u zaslon kreiranja predložaka. Ispravite grešku i ponovno potvrdite unos predloška.

Napomena: Unos predloška može se napraviti iz transakcije "Platni nalog" nakon unosa, tj. provjere naloga.

 

Transakcija izmjene predložaka za plaćanje 

Odabirom transakcije "Izmjena predložaka" na zaslonu će se prikazati svi nalozi koji su pohranjeni u bazi predložaka.

 

Slika 4.   Izgled zaslona izmjena predložaka

 

Transakcija omogućuje izmjene unesenih predložaka. S ponuđenom opcijom "Izmjena" ulazite u zaslon izmjene naloga. Upis izmjene potvrđujete s tipkom "Izmijeni".

 

Transakcija brisanja predložaka za plaćanje 

Slika 5. Izgled zaslona brisanja predložaka

 

Transakcija omogućuje brisanje naloga s liste predložaka. S ponuđenom opcijom "Briši" na zaslon se pozivaju detaljni podaci predloška označenog za brisanje. Brisanje potvrđujete s opcijom "Briši predložak". Predloške je moguće brisati samo pojedinačno. Nakon uspješno obrisanog predloška na zaslonu se pojavljuje poruka: "Predložak je uspješno obrisan".

 

Predlošci za transakcije internih prijenosa

Transakcija pregleda predložaka

Slika 6. Izgled zaslona pregleda predložaka internih prijenosa

 

Transakcija unosa predložaka za interni prijenos

Slika 7. Izgled zaslona unosa predloška za interni prijenos

 

Bitni elementi predloška 
 Naziv predloška  Naziv predloška kreirate proizvoljno i ne mora biti jednak nazivu primatelja. Isti služi za lakše raspoznavanje naloga na listi unesenih predložaka.
 Platitelj  Automatizmom će biti upisano ime i prezime vlasnika tokena. Naziv platitelja je moguće mijenjati (maksimalno 35 znakova).
 Primatelj  Upisuje se naziv primatelja.
 Broj računa primatelja  Unosi se račun primatelja i oznaka valute.
 Opis plaćanja  Unosi se proizvoljan opis plaćanja.

Unos predloška potvrđujete s opcijom "Unos predloška". Nakon uspješnog unosa predloška, na zaslonu se prikazuje poruka: "Predložak je uspješno unesen". Ukoliko predložak nije ispravno unesen, na zaslonu se pojavljuje poruka o vrsti greške, a s opcijom "Natrag" vraćate se u zaslon kreiranja predložaka. Ispravite grešku i ponovno potvrdite unos predloška. 

Napomena: Unos predloška može se napraviti iz transakcije "Interni prijenosi" nakon unosa, tj. provjere naloga.

 

Transakcija izmjene predložaka za interni prijenos

Odabirom transakcije "Izmjena predložaka" na zaslonu će se prikazati svi nalozi koji su pohranjeni u bazi predložaka.

Slika 8. Izgled zaslona izmjene predložaka internih prijenosa

Transakcija omogućuje izmjene unesenih predložaka. S ponuđenom opcijom "Izmjena" ulazite u zaslon izmjene naloga. Upis izmjene potvrđujete s tipkom "Izmijeni". Nakon uspješne izmjene naloga, na zaslonu se prikazuje poruka: "Predložak je uspješno izmijenjen". Ukoliko predložak nije ispravno izmijenjen, na zaslonu se pojavljuje poruka o vrsti greške, a s opcijom "Natrag" vraćate se u zaslon izmjene predloška. Ispravite grešku i ponovno potvrdite unos predloška s opcijom "Izmijeni".

 

Transakcija brisanja predložaka za interni prijenos

Odabirom transakcije "Brisanje predložaka" na zaslonu će se prikazati svi nalozi koji su pohranjeni u bazi predložaka.

Slika 9. Izgled zaslona brisanja predložaka internih prijenosa

Transakcija omogućuje brisanje naloga s liste predložaka. S ponuđenom opcijom "Briši" na zaslon se pozivaju detaljni podaci predloška označenog za brisanje. Brisanje potvrđujete s opcijom "Briši predložak". Predloške je moguće brisati samo pojedinačno. Nakon uspješno obrisanog predloška na zaslonu se pojavljuje poruka: "Predložak je uspješno obrisan".

 

Kontakt centar OTP banke d.d. - telefonska služba pomoći korisnicima Internet i mobilnog bankarstva.

Za građane: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:30 i subotom od 8:00 do 13:00

Za poslovne korisnike: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00

Za prijavu izgubljene kartice, autorizaciju i bankomate radno vrijeme je 24 sata, svim radnim danima, subotom, nedjeljom i državnim praznicima.

Telefon: 0800 21 00 21, 072 21 00 21

E-mail: info@otpbanka.hr / za poslovne korisnike: podrskapravneosobe@otpbanka.hr