Ugovaranje planirane štednje

Ako ste zadali cilj uštedjeti određeni iznos novca, online Planirana štednja OTP banke je proizvod za vas. Planirana štednja je posebna vrsta oročene štednje s mjesečnim uplatama uz stimulativnu kamatnu stopu. Ukoliko mjesečne uplate premašuju ugovoreni iznos, možete dobiti još veću kamatu!

Glavne prednosti online Planirane štednje:

 • Iznos mjesečne uplate izabirete sami (najmanji iznos je protuvrijednost 7 EUR).
 • Mjesečno možete uplaćivati u više navrata, sve se mjesečne uplate zbrajaju i ne smiju biti manje od ugovorom dogovorene uplate.
 • Mjesečne uplate možete vršiti trajnim nalogom, putem gotovinskih uplata, prijenosom s prometnog računa ili kombinacijom istih, datum izvršenja trajnog naloga birate sami.
 • Kamatna stopa ovisi o zbroju ugovorenih mjesečnih uplata (ciljanom iznosu) koje će biti uplaćene kroz razdoblje oročenja kao i o ugovorenom roku oročenja.
 • Rokovi oročavanja su: 3, 6, 12, 24, 36, 48 i 60 mjeseci, a valute su: HRK, EUR i USD
 • Ukoliko na dan isteka roka štednje ne najavite prekid štednje (bilo koja poslovnica banke), planirana štednja se automatski obnavlja pod istim uvjetima (isti iznos mjesečne uplate, rok štednje, te datum uplate)
 • Postoji opcija jednokratne online Planirane štednje, tj. nakon isteka perioda oročenja sva sredstva zajedno sa kamatom prebacuju se na prometni račun, i planirana štednja se automatski NE obnavlja.

Planiranu štednju možete ugovoriti uz fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu ovisno o roku oročenja. Fiksna kamatna stopa ugovora se za rokove 3, 6 i 12 mjeseci. Prelaskom u viši razred štednje na cijeli iznos štednje primjenjuje se kamatna stopa određena Odlukom o kamatama - važeća u trenutku prijelaza u viši razred. Iznimno, ako je ta kamatna stopa niža od kamatne stope koja se obračunava na depozit do prijelaza u viši razred i dalje će se primjenjivati kamatna stopa koja se obračunavala do prelaska u viši kamatni razred.

Transakcija ugovaranja online Planirane štednje nalazi se u izborniku pod opcijom "Oročenja". Izborom transakcije "Ugovaranje planirane štednje" na zaslonu se prikazuje sljedeće:

Slika 1. Odabir računa i vrste oročenja (planirane štednje)

 Opis unosnih polja
Račun U navedenom polju vrši se izbor prometnog računa sa kojim će biti povezana Planirana štednja (valuta planirane štednje HRK, EUR ili USD, a to je ujedno i račun dospjeća Planirane štednje). U istom polju bit će prikazano trenutno raspoloživo stanje odabranog računa s oznakom valute. Ovaj račun nije nužno i račun sa kojeg će se vršiti prijenosi sredstava na štednju.
Vrsta oročenja 

U navedenom polju vrši se izbor vrste oročenja.

s promjenjivom kamatnom stopom

Kamatna stopa ugovorena u trenutku oročavanja može se promijeniti tijekom trajanja štednje ukoliko Banka u tom periodu promijeni Odluku o kamatnim stopama.

s fiksnom kamatnom stopom

Kamatna stopa ugovorena u trenutku oročavanja nepromjenjiva je za cijeli period trajanja štednje izuzev u slučaja prelaska štednje u viši razred.

Naziv štednje Proizvoljno se upisuje željeni naziv planirane štednje. Na primjer "Štednja za novo računalo" ili "Štednja za putovanje". Taj naziv vidi samo korisnik internet bankarstva.

Slika 2. Podaci o vlasniku oročenja tj. štednje, odabir parametara oročenja, ugovaranje trajnog naloga povezanog s oročenjem

 

Opis unosnih polja 
Vlasnik oročenja Vlasnik računa planirane štednje
Račun Račun na koji će dospijevati planirana štednja i povezana pripadajuća kamata, a koji je odabran u prethodnom zaslonu. To nije nužno račun ili valuta sa kojeg će se uplaćivati na online planiranu štednju, bilo da se radi o trajnom nalogu ili direktnoj uplati na planiranu štednju.
Vrsta oročenja Moguće su dvije vrste i to Planirana štednja sa fiksnom i Planirana štedanja sa promjenjivom kamatnom stopom.
Naziv oročenja Proizvoljno unesen naziv planirane štednje definiran u prethodnom zaslonu. Taj naziv vidi samo korisnik internet bankarstva.
Obavezna mjesečna uplata na štednju Minimalan i obavezan iznos mjesečne uplate ugovoren s bankom. Taj iznos mora biti minimalno 7 EUR ili protuvrijednost u HRK ili USD.
Početak oročenja Datum otvaranja oročenja na sustavu banke
Datum dospijeća Datum isteka štednje. Voditi računa je li štednja jednokratna ili kontinuirana. Molim pogledajte opis planirane štednje na početku ove upute.
Trajanje ročnosti 3, 6, 12, 24, 36, 48 i 60 - ovisno o odabranom modelu fiksne ili promjenjive kamatne stope
Zanovljavanje Odabrati hoće li to biti jednokratna štednja na odabrani broj mjeseci u polju trajanje ročnosti ili će se štednja nakon isteka odabrane ročnosti sama ponovno nastaviti ukoliko se kontinuitet ne prekine u poslovnici banke.
Raspolaganje kamatom Bitan parametar samo za kontinuiranu vrstu štednje. Možete izabrati hoće li kamata nakon isteka odabrane ročnosti biti prenesena na prometni račun (npr. tekući račun) ili će se kamata pripisati glavnici prilikom automatskog obnavljanja štednje.
Želim otvoriti trajni nalog Preporučena opcija je aktivacija trajnog naloga. Trajni nalog će biti u iznosu unesenom u polju "Obavezna mjesečna uplata na štednju"
Račun terećenja (Trajni nalog)

U padajućem izborniku potrebno je odabrati račun sa kojeg će se internim trajnim nalogom mjesečno prenositi sredstva na planiranu štednju. Račun ne mora biti jednak prometnom računu povezanim sa planiranom štednjom , te ne mora biti u valuti planirane štednje. Ukoliko se odabere račun različit od valute planirane štednje, prilikom izvršenja trajnog naloga vršiti će se automatska konverzija valute računa "SA " u valutu planirane štednje.

Aktivacija individualnog trajnog naloga nije obavezna opcija. Ukoliko korisnik ne aktivira povezani trajni nalog sa Planiranom štednjemo u obvezi je sam voditi računa o obaveznoj minimalnoj mjesečnoj uplati na Planiranu štednju. To omogućava postojeća online transacija "Prijenos na planiranu štednju". Prijenos sredstava na planiranu štednju moguć je neovisno o tomu da li je ili ne aktiviran trajni nalog.

Individualni trajni nalog za Planiranu štednju može se aktivirati i naknadno za aktivne Planirane štednje, bez obzira da li su ugovorene u poslovnici banke ili putem online sučelja. Aktivacija ovakvog trajnog naloga vrši se kroz zaslon pregleda Planirane štednje.

Datum prvog izvršenja (Trajnog naloga) Datum trajnog naloga mora biti minimalno jedan dan poslje datuma početka ročnosti.
Provjera/Odustani Opcija omogućuje nastavak ili odustajanje od transakcije (povratak na prethodni zaslon)

Ukoliko su svi uneseni podaci ispravni, prelazi se na treći kontrolni zaslon.

Slika 3. Kontrolni zaslon sa svim definiranim parametrima potrebnim za ugovaranja planirane štednje

 

Opcija "Prihvaćam"

Uvjet za ugovaranje planirane štednje putem Internet bankarstva je prihvaćanje

 • Općih uvjeta poslovanja za oročene štedne uloge
 • Politike mijenjanja kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom
 • Odluka o naknadama
 • Odluka o kamatama
 • Pravilnika o obračunu kamata i naknada u poslovanju sa stanovništvom.
Izračun efektivne kamatne stope Ponuđenom opcijom poziva se otplatna tablica oročenog depozita.
Zaprimi nalog Omogućuje zaprimanje naloga za ugovaranje planirane štednje
Odustani Opcija omogućuje odustajanje od transakcije (povratak na prethodni zaslon)

Za završetak transakcije potrebno je izvršiti autorizaciju, kroz transakciju Autorizacija naloga.

 

Kontakt centar OTP banke d.d. - telefonska služba pomoći korisnicima Internet i mobilnog bankarstva.

Za građane: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:30 i subotom od 8:00 do 13:00

Za poslovne korisnike: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00

Za prijavu izgubljene kartice, autorizaciju i bankomate radno vrijeme je 24 sata, svim radnim danima, subotom, nedjeljom i državnim praznicima.

Telefon: 0800 21 00 21, 072 21 00 21

E-mail: info@otpbanka.hr / za poslovne korisnike: podrskapravneosobe@otpbanka.hr