Ostale online transkacije/opcije

Poruke

Interni poštanski pretinac eLEMENT@ internet bankarstva omogućuje pregled i administriranje pristiglih poruka, te opciju razgovora koja služi za sigurnu komunikaciju između korisnika i banke (opcija se nalazi u pod-meniju Poruke -> Razgovori)

Slika 1. Primjer zaslona i mogućih opcija koje su na raspolaganju korisniku

 

Na primjeru ispod prikazana je poruka o izvršenom nalogu koji je bio zadan sa odgođenim datumom izvršenja.

Slika 2. Primjer sadržaja jedne od mogućih poruka

Opcija "Razgovori" služi za komunikaciju između klijenta i banke i nudi upite koji se dijele u 3 kategorije:

 • Moji računi
  • Prekoračenja
  • Naknade
  • Upiti
 • Informacije
  • Krediti
  • Štednja
  • Kartice
 • Tehnička podrška
  • Izmjena limita (moguća izmjena iznosa maksimalno dopuštenog dnevnog prijenosa sredstava)
  • Pomoć pri korištenju usluge

 Slika 3. Primjer sadržaja opcije Razgovori

Postavke

Opcija postavke korisniku omogućuje definiranje zadanog tj. primarnog formata kunskog platnog naloga (HUB1 ili HUB3) koji će se prikazivati ulaskom u transakciju platnog naloga. Pored navedene funkcije korisnik u postavkama može definirati maksimalan broj stavki u pregledima prometa koje će se prikazivati na jednom zaslonu.

Slika 4. Izgled zaslona Postavke

Osobni podaci

Transakcija pregleda i ažuriranja osobnih podataka korisniku omogućuje brzo ažuriranje eventualnih promjena ili dopunu vaših osobnih podataka sa kojima raspolaže banka. Dopuna ili izmjena autoriziraju se tokenom u slijedu ove transakcije.

Slika 5. Izgled zaslona izmjene osobnih podataka

Odjava

Nakon završetka korištenja aplikacije eLEMENT@ internet bankarstvo preporučuje se potvrda na funkciju "Odjava". Na taj način trenutno će se prekinuti aktivna prijava na sustav banke. To je jedan od osnovnih prevencija zlouporabe i osiguravanje maksimalne sigurnosti korisnika kada je u pitanju korištenje eLEMENT@ internet bankartva. Odabirom opcije "Izlaz" korisnik će se preusmjeriti na internet stranice OTP banke.

Slika 6. Izgled zaslona prilikom odjave iz aplikacije eLEMENT@ interent bankarstvo

Početna stranica

Opcija omogućuje povratak na inicijalnu stranicu u desnom okviru eLEMENT@ internet bankarstva. Sadržaj početne stranice uglavnom je informativnog tipa tj. u istoj se ne sadrže funkcije internet bankarstva. Prostor se uglavnom koristi za informacije o izmjenama u internet bankarstvu, za obavijesti o ažuriranju iznosa dozovoljenog prekoračenja po tekućem računu, informacije o novim proizvodima banke, najavama održavanja IT sustva tj. nedostupnosti internet bankarstva u tom periodu i slično...

 

Kontakt centar OTP banke d.d. - telefonska služba pomoći korisnicima Internet i mobilnog bankarstva.

Za građane: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:30 i subotom od 8:00 do 13:00

Za poslovne korisnike: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00

Za prijavu izgubljene kartice, autorizaciju i bankomate radno vrijeme je 24 sata, svim radnim danima, subotom, nedjeljom i državnim praznicima.

Telefon: 0800 21 00 21, 072 21 00 21

E-mail: info@otpbanka.hr / za poslovne korisnike: podrskapravneosobe@otpbanka.hr