Online ugovaranje oročenja

 

Izbor vrste oročenja

OTP banka prepoznaje Vaše potrebe i nudi Vam mogućnost ugovaranja oročene štednje u kunama i oročene devizne štednje putem interneta. Iskoristite pogodnosti koje Vam se nude: konkurentne kamatne stope (ugovaranjem oročenja putem interneta dobivate veću kamatu) i sigurne uvjete štednje.

Internet bankarstvo OTP banke trenutno nudi ugovaranje sljedećih vrsta oročenja:

 • oročena štednja uz promjenjivu kamatnu stopu
 • oročena štednja uz fiksnu kamatnu stopu
 • rentna oročena štednja uz promjenjivu kamatnu stopu
 • rentna oročena štednja uz fiksnu kamatnu stopu

Transakcija ugovaranja oročenja nalazi se u izborniku pod opcijom "Oročenja". Izborom transakcije "Ugovaranje oročenja", na zaslonu se prikazuje sljedeće:

Slika 1. Izgled zaslona izbora vrste oročenja
 
Opis unosnih polja 
 Ime i prezime Automatizmom se ispisuje ime i prezime vlasnika tokena.
 Račun U navedenom polju vrši se izbor računa sa kojeg će se prenijeti sredstva na oročenje ili rentnu štednju. U istom polju bit će prikazano trenutno raspoloživo stanje odabranog računa s oznakom valute.
 Vrsta oročenja

Oročenje s promjenjivom kamatnom stopom

Kamatna stopa ugovorena u trenutku oročavanja može se promijeniti tijekom trajanja oročenja ukoliko Banka u tom periodu promijeni Odluku o kamatnim stopama.

Oročenje s fiksnom kamatnom stopom

Kamatna stopa ugovorena u trenutku oročavanja nepromjenjiva je za cijeli period trajanja oročenja.

Rentna štednja s promjenjivom kamatnom stopom

Kamatna stopa ugovorena u trenutku oročavanja može se promijeniti tijekom trajanja oročenja ukoliko Banka u tom periodu promijeni Odluku o kamatnim stopama. Obračunata kamata raspoloživa je na prometnom računu (ovisno o odabranom periodu isplate) prije isteka roka oročenja.

Rentna štednja s fiksnom kamatnom stopom

Kamatna stopa ugovorena u trenutku oročavanja nepromjenjiva je za cijeli period trajanja oročenja. Obračunata kamata raspoloživa je na prometnom računu (ovisno o odabranom periodu isplate) prije isteka roka oročenja.

 

Oročenje s fiksnom kamatnom stopom

Štednjom uz fiksnu kamatnu stopu oročavate svoja kunska i devizna sredstva u različitim valutama na točno utvrđeni rok i uz kamatnu stopu koja ostaje ista sve do isteka oročenja. Minimalni iznos oročenja je iznos u protuvrijednosti od 250 EUR.

Prednost oročenja uz fiksnu kamatnu stopu u odnosu na oročenje uz promjenjivu kamatnu stopu sastoji se u tome da vam Banka već pri ugovaranju oročenja osigurava unaprijed poznat i siguran iznos kamate na kraju oročenja, neovisno o promjeni kamata na tržištu.

Ostale prednosti štednje uz fiksnu kamatnu stopu OTP banke

 • veća kamatna stopa u odnosu na a vista račun
 • izbor rokova oročenja - na 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 ili 60 mjeseci
 • izbor valuta: HRK, EUR (euro), USD (američki dolar), CAD (kanadski dolar), AUD (australski dolar), GBP (britanska funta) ili CHF (švicarski franak)
 • veći iznos oročenja - veća kamatna stopa

Iskoristite dodatne pogodnosti oročene štednje uz fiksnu kamatnu stopu:

 • Postoji mogućnost automatskog obnavljanja oročene štednje.
 • Kod automatskog obnavljanja, rok oročenja ostaje isti kao i kod početnog oročenja uz kamatnu stopu važeću na dan obnavljanja. Na ovaj način štedite vrijeme jer ne morate dolaziti u poslovnicu da biste obnovili oročenje. Mi ćemo to učiniti umjesto vas.
 • Pri ugovaranju oročene štednje možete odabrati da se po isteku ugovora oročeni iznos zajedno s kamatom automatski obnavlja ili da se oročeni iznos obnavlja dok se kamata isplaćuje na vaš a vista račun.
 • Hitno vam je potreban novac koji ste oročili u OTP banci? Ne morate raskinuti svoje oročenje. Umjesto toga iskoristite svoje pravo na dodatno prekoračenje po tekućem računu u visini 80% vaših oročenih sredstava. Potrebno je samo doći na bilo koji šalter, potpisati Ugovor i prekoračenje možete koristiti istog dana. Kamatna stopa na dodatno prekoračenje je NIŽA od kamatnih stopa na ostale vrste prekoračenja.
Slika 2. Izgled zaslona ugovaranja oročenja s fiksnom kamatnom stopom
 
 
 Opis unosnih polja
 Vlasnik oročenja Polje se automatizmom popunjava s imenom i prezimenom vlasnika računa
 Račun Polje se automatizmom popunjava s brojem računa s kojeg se vrši prijenos sredstava na oročenje.
 Vrsta oročenja Polje se automatizmom popunjava s vrstom oročenja odabranom u prethodnom zaslonu.
 Iznos oročenja Upisuje se iznos oročenja. U nastavku polja nalazi se oznaka valute oročenja.
 Trajanje oročenja Izbor rokova oročenja - 15 dana te 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 ili 60 mjeseci
 Zanovljenje

Jednokratno

Po isteku roka oročenja glavnica i pripadajuća kamata raspoloživi su na prometnom računu.

Kontinuirano

Po isteku roka oročenja glavnica se automatski oročava na isti rok oročenja.

 Raspolaganje kamatom

Prijenos na račun

Po isteku roka oročenja pripadajuća kamata je raspoloživa na prometnom računu.

Pripis glavnici

Po isteku roka oročenja pripadajuća kamata zajedno s glavnicom oročava se na isti rok.

 Početak oročenja Datum starta oročenja - polje se popunjava automatizmom (tekući datum).
 Datum dospijeća Datum dospijeća oročenja - polje se popunjava automatizmom, ovisno o izabranom trajanju oročenja.

 

 
Slika 3. Izgled zaslona provjere unosa oročenja s fiksnom kamatnom stopom
 

Opcija "Prihvaćam"

Uvjet za ugovaranje oročenja putem Internet bankarstva je prihvaćanje

 • Općih uvjeta poslovanja za oročene štedne uloge
 • Politike mijenjanja kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom
 • Odluka o naknadama
 • Odluka o kamatama
 • Pravilnika o obračunu kamata i naknada u poslovanju sa stanovništvom.
Izračun efektivne kamatne stope Ponuđenom opcijom poziva se otplatna tablica oročenog depozita.
Zaprimi nalog Omogućuje zaprimanje naloga za ugovaranje oročenja
Odustani Opcija omogućuje odustajanje od transakcije (povratak na prethodni zaslon)

Za završetak transakcije potrebno je izvršiti autorizaciju kroz transakciju Autorizacija naloga

Slika 4. Izgled zaslona izračuna efektivne kamatne stope oročenja s fiksnom kamatnom stopom

Napomena: "Neto novčani tok" i "Diskontirani neto novčani tok" su pomoćni stupci koji služe za izračun efektivne kamatne stope prema metodologiji izračuna sukladno zakonskim propisima.

Rentna štednja s fiksnom kamatnom stopom

Rentna oročena štednja je vrsta štednje koja vam omogućuje raspolaganje ostvarenom kamatom prije isteka roka oročenja. Najmanji iznos oročenja je 250 EUR odnosno protuvrijednost u drugim valutama.

Kamatna stopa ugovorena u trenutku oročavanja nepromjenjiva je do isteka roka oročenja.

Poboljšajte kvalitetu života i povećajte svoja redovna primanja prihodima od vaše oročene štednje. Poput rente, iznos kamate predstavlja redoviti prihod i automatski se prenosi na vaš tekući ili devizni račun ovisno o valuti oročenja dok glavnica i dalje ostaje oročena.

Ostale prednosti rentne štednje uz fiksnu kamatnu stopu OTP banke

 • Dinamiku isplate odabirete sami: mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje.
 • izbor rokova oročenja - na 3, 6, 12, 24, 36, 48 ili 60 mjeseci
 • izbor valuta: HRK, EUR (euro), USD (američki dolar) ili CHF (švicarski franak)
 • veći iznos oročenja - veća kamatna stopa

Iskoristite dodatne pogodnosti rentne štednje uz fiksnu kamatnu stopu:

 • Postoji mogućnost automatskog obnavljanja oročene štednje.
 • Kod automatskog obnavljanja, rok oročenja ostaje isti kao i kod početnog oročenja uz kamatnu stopu važeću na dan obnavljanja. Na ovaj način štedite vrijeme jer ne morate dolaziti u poslovnicu da biste obnovili oročenje. Mi ćemo to učiniti umjesto vas.
Slika 8. Izgled zaslona ugovaranja rentne štednje s fiksnom kamatnom stopom
 
 Opis unosnih polja
 Vlasnik oročenja Polje se automatizmom popunjava s imenom i prezimenom vlasnika računa 
 Račun Polje se automatizmom popunjava s brojem računa s kojeg se vrši prijenos sredstava na oročenje.
 Vrsta oročenja Polje se automatizmom popunjava s vrstom oročenja odabranom u prethodnom zaslonu.
 Iznos oročenja Upisuje se iznos oročenja. U nastavku polja nalazi se oznaka valute oročenja.
 Trajanje oročenja Izbor rokova oročenja - 3, 6, 12, 24, 36, 48 ili 60 mjeseci
 Period isplate kamate Izbor učestalosti isplate kamate na prometni račun - 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 ili 60 mjeseci
 Zanovljenje

Jednokratno

Po isteku roka oročenja glavnica i pripadajuća kamata raspoloživi su na prometnom računu.

Kontinuirano

Po isteku roka oročenja glavnica se automatski oročava na isti rok oročenja.

 Početak oročenja Datum starta oročenja - polje se popunjava automatizmom (tekući datum).
 Datum dospijeća Datum dospijeća oročenja - polje se popunjava automatizmom, ovisno o izabranom trajanju oročenja.

Slika 9. Izgled zaslona provjere unosa rentne štednje s fiksnom kamatnom stopom

Opcija "Prihvaćam"

Uvjet za ugovaranje oročenja putem Internet bankarstva je prihvaćanje

 • Općih uvjeta poslovanja za oročene štedne uloge
 • Politike mijenjanja kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom
 • Odluka o naknadama
 • Odluka o kamatama
 • Pravilnika o obračunu kamata i naknada u poslovanju sa stanovništvom.
Izračun efektivne kamatne stope Ponuđenom opcijom poziva se otplatna tablica oročenog depozita.
Zaprimi nalog Omogućuje zaprimanje naloga za ugovaranje oročenja
Odustani Opcija omogućuje odustajanje od transakcije (povratak na prethodni zaslon)

Za završetak transakcije potrebno je izvršiti autorizaciju kroz transakciju Autorizacija naloga.

Slika 10. Izgled zaslona izračuna efektivne kamatne stope rentne štednje s fiksnom kamatnom stopom

Napomena: "Neto novčani tok" i "Diskontirani neto novčani tok" su pomoćni stupci koji služe za izračun efektivne kamatne stope prema metodologiji izračuna sukladno zakonskim propisima.

 

Kontakt centar OTP banke d.d. - telefonska služba pomoći korisnicima Internet i mobilnog bankarstva.

Za građane: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:30 i subotom od 8:00 do 13:00

Za poslovne korisnike: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00

Za prijavu izgubljene kartice, autorizaciju i bankomate radno vrijeme je 24 sata, svim radnim danima, subotom, nedjeljom i državnim praznicima.

Telefon: 0800 21 00 21, 072 21 00 21

E-mail: info@otpbanka.hr / za poslovne korisnike: podrskapravneosobe@otpbanka.hr