Kupoprodaja deviza

Online transakcija kupovine ili prodaje strane valute, direktna konverzija iz jedne u drugu stranu valutu.

 

Slika 1. Izgled zaslona naloga za kupnju ili prodaju deviza / konverziju 

 

Opis unosnih polja 
 Na teret računa  U navedenom polju ponuđeni su računi koje imate otvorene u banci / opunomoćenički računi. Odaberite račun s kojeg želite izvršiti kupovinu odnosno prodaju deviza.
 Iznos terećenja  Upisuje se iznos transakcije u valuti izabranog računa terećenja.
 U korist vlastitog računa  U navedenom polju ponuđeni su svi računi koje imate otvorene u banci / opunomoćenički računi. Odaberite račun u korist kojeg želite izvršiti kupovinu odnosno prodaju valute / konverziju. Ukoliko odabrana kombinacija računa SA i računa NA nije dozvoljena, transakcija će upozoriti na to.
 Iznos odobrenja  Upisuje se iznos sredstava za prijenos (kupoprodaja deviza) na odabrani račun u valuti istog. Iznos terećenja računa "SA" bit će prikazan na zaslonu provjere naloga.
 Opis transakcije  Upisuje se proizvoljan opis transakcije (maksimalno 32 znaka).
 Provjera naloga

 Nakon što se popune sva polja naloga za prijenos (kupoprodaja deviza) potrebno je izvršiti provjeru istog opcijom "Provjera naloga". Ukoliko je nalog ispravno unesen, na zaslonu će se pojaviti svi elementi prijenosa (račun terećenja i račun odobrenja) uz poruku "Uneseni nalog je ispravan". S opcijom "Zaprimi nalog" potvrđuje se unos (poruka: Nalog je uspješno zaprimljen). S opcijom "Odustani" poništava se započeta transakcija. Ukoliko nalog nije ispravno unesen, pojavljuje se poruka o vrsti greške (npr: nedozvoljena kombinacija računa i sl.). Nakon ispravke potrebno je ponoviti provjeru naloga.

Ukoliko se prodaja deviza vrši neodležanim sredstvima s deviznog računa onda se naplaćuje naknada sukladno važećoj tarifi naknada.

 Odustani  Opcijom "Odustani" poništava se započeta transakcija.

KUPOVINA DEVIZA

Ukoliko želite kupiti devize na Vaš devizni račun u polju "Na teret računa" odaberite jedan od Vaših kunskih računa, a u polju "U korist računa" odaberite željenu valutu deviznog računa.

 

PRODAJA DEVIZA

Ukoliko želite prodati devize s Vašeg deviznog računa, u polju "Na teret računa" odaberite željenu valutu deviznog računa, a u polju "U korist računa" odaberite jedan od Vaših kunskih računa.

 

KONVERZIJA

Konverzija omogućava direktnu pretvorbu jedne strane valute u drugu. Transakcija radi na način da se strana valuta sa kojom se kupuje druga strana valuta prvo pretvara u kune po važećem kupovnom tečaju OTP banke za devize, a valuta koja se kupuje plaća se u kunama po važećem prodajnom tečaju OTP banke za devize.

Kako bi se nalog izvršio, potrebno ga je autorizirati. Autorizacija naloga vrši se transakcijom "Autorizacija naloga".

Napomena: Kupoprodaja deviza dozvoljena je samo za tekuće i devizne račune.

 

Kontakt centar OTP banke d.d. - telefonska služba pomoći korisnicima Internet i mobilnog bankarstva.

Za građane: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:30 i subotom od 8:00 do 13:00

Za poslovne korisnike: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00

Za prijavu izgubljene kartice, autorizaciju i bankomate radno vrijeme je 24 sata, svim radnim danima, subotom, nedjeljom i državnim praznicima.

Telefon: 0800 21 00 21, 072 21 00 21

E-mail: info@otpbanka.hr / za poslovne korisnike: podrskapravneosobe@otpbanka.hr