Kupnja GSM bonova

Putem ove transakcije moguće je izvršiti kupnju GSM bonova pokretanjem opcije "kupi" koja se nalazi neposredno pored loga izdavatelja GSM bonova. Trenutno je moguće kupiti GSM bonove iz skupina kako je to navedeno na slici ispod:

Slika 1. Izgled zaslona kupnje GSM bonova

 

Potvrdom na opciju "Kupi" na zaslonu se prikazuje logo i naziv GSM bona. U stupcu "Odaberite iznos" korisnik usluge bira denominaciju bona koji želi kupiti. Denominacije (iznosi) ponuđenih bonova se razlikuju ovisno o izdavatelju računa, i kreću se od minimalnih 10 kn za bonbon do maksimalnih 400 kuna za Vip. U polju koje nosi naziv "Odaberite račun terećenja" potrebno je izabrati račun sa kojeg će se izvršiti plaćanje prethodno odabranog bona. Kupnju GSM bona moguće je izvršiti isključivao s računa u kunama.

Slika 2. Izgled zaslona kupnje odabira denominacije bona i računa sa kojeg se vrši plaćanje

 

Transakcija kupnje GSM prepaid bonova autorizira se tokenom korištenjem funkcije Appli 2.

Slika 3. Izgled zaslona autorizacije kupnje GSM bona

 

Neposredno nakon autorizacije transakcije kupnje GSM bona, na zaslonu se prikazuje GSM bon sa svim potrebnim elementima i uputama za način nadoplate. Kupljeni bon se može ispisati po želji.

Slika 4. Izgled kupljenog GSM bona

 

Ponovni dohvat kupljenih GSM bonova moguć je korištenjem opcije "Pregled kupljenih GSM bonova". Pozivom opcije "Pregled" na zaslon je moguće ponovno pozvati sve elemente kupljenog GSM bona kao što je to bilo prikazano u izvornoj transakciji kupnje. Ugrađeni filter omogućuje uvid u kupljene bonove za jedan dan ili željeni period, za sve izdavatelje ili za pojedinačnog izdavatelja.

Slika 5. Izgled zaslona pregleda kupljenih GSM bonova

 

Kontakt centar OTP banke d.d. - telefonska služba pomoći korisnicima Internet i mobilnog bankarstva.

Za građane: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:30 i subotom od 8:00 do 13:00

Za poslovne korisnike: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00

Za prijavu izgubljene kartice, autorizaciju i bankomate radno vrijeme je 24 sata, svim radnim danima, subotom, nedjeljom i državnim praznicima.

Telefon: 0800 21 00 21, 072 21 00 21

E-mail: info@otpbanka.hr / za poslovne korisnike: podrskapravneosobe@otpbanka.hr