Interni prijenosi

Transakcija omogućuje prijenos na kunski račun druge fizičke osobe unutar OTP banke.

 

Slika 1. Izgled zaslona internog prijenosa

 

Opis unosnih polja 
 Na teret računa U navedenom polju ponuđeni su kunski računi koje imate otvorene u banci (vlastiti račun ili račun na kojeg ste opunomoćeni). Sa strelicom na desnom kraju polja odaberite račun s kojeg želite izvršiti prijenos sredstava.
 U korist vlastitog računa Sa strelicom na desnom kraju polja odaberite račun na koji želite izvršiti prijenos kunskih sredstava.
 U korist drugog računa

Upisuje se broj tuđeg računa na koji se vrši prijenos sredstava. Račun na koji se prenose sredstava sa transakcijom internog prijenosa mora biti otvoren u OTP banci.

Napomena: Interni prijenosi u korist žiro-računa građana obavljaju se kroz transakciju "Platni nalozi".

 Iznos odobrenja Upisuje se iznos sredstava koje želite prenijeti u kunama.
 Opis transakcije Upisuje se proizvoljan opis transakcije (maksimalno 32 znaka).
 Izbor predloška (unos naloga iz predloška) Kako biste olakšali i značajno ubrzali unos internih naloga, preporučujemo Vam da samostalno kreirate vlastitu bazu predložaka koje ćete kasnije koristiti pri unosu platnih naloga (opisano u uputi "Predlošci"). S desne strane unosnog polja "Račun primatelja" nalazi se link "Izbor predloška". Odabirom navedene opcije na zaslonu će se otvoriti novi manji zaslon (tzv. "pop-up") s popisom svih predložaka koje ste kreirali i pohranili. U prvom stupcu "Unos" vidljivi su nazivi predložaka, a u nastavku i svi drugi elementi naloga. Odabirom jednog od ponuđenih predložaka automatski se popunjavaju sva polja izabranog platnog naloga definirana u predlošku. Iznos plaćanja je jedino polje koje nije moguće unijeti iz predloška.
 Provjera naloga

Nakon što se popune sva polja naloga za prijenos potrebno je izvršiti provjeru istog opcijom "Provjera naloga". Ukoliko je nalog ispravno unesen, na zaslonu će se pojaviti svi elementi prijenosa (račun sa - račun na) uz poruku "Uneseni nalog je ispravan". S opcijom "Zaprimi nalog" potvrđuje se unos (poruka: Nalog je uspješno zaprimljen.). S opcijom "Odustani" poništava se započeta transakcija. Ukoliko nalog nije ispravno unesen, pojavljuje se poruka o vrsti greške (npr: nedozvoljena kombinacija računa i sl.). Nakon ispravka potrebno je ponoviti provjeru naloga.

Ukoliko odaberete prijenos s deviznog računa na kunski račun, Banka će izvršiti otkup deviza (iznos deviza prikazan u polju "Otkup deviza") i teretiti Vaš devizni račun, a prijenos se izvršava u kunama. Ako se prijenos vrši neodležanim sredstvima sa deviznog računa, naplaćuje se naknada sukladno važećoj tarifi naknada.

 Odustani Opcijom "Odustani" poništava se započeta transakcija.

Ukoliko želite izvršiti nalog, potrebno ga je autorizirati. Autorizacija naloga vrši se transakcijom "Autorizacija naloga"

 

Kontakt centar OTP banke d.d. - telefonska služba pomoći korisnicima Internet i mobilnog bankarstva.

Za građane: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:30 i subotom od 8:00 do 13:00

Za poslovne korisnike: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00

Za prijavu izgubljene kartice, autorizaciju i bankomate radno vrijeme je 24 sata, svim radnim danima, subotom, nedjeljom i državnim praznicima.

Telefon: 0800 21 00 21, 072 21 00 21

E-mail: info@otpbanka.hr / za poslovne korisnike: podrskapravneosobe@otpbanka.hr