e-računi

 

Značenje pojmova koji se koriste u usluzi e-račun i opis usluge
 e-račun usluga  Usluga koja korisnicima Internet bankarstva OTP banke namijenjenog građanima omogućuje zaprimanje i pregled elektroničkih računa i elektroničkih uplatnica. E-računi su potpuna zamjena za račune na papiru. E-račune umjesto u poštanski sandučić primate unutar internet bankarstva te ih jednostavno plaćate jednim klikom.
 Elektronički račun  Elektronička verzija računa koji se vlasnicima OTPdirekt ugovora prezentira kroz sučelje Internet bankarstva. Elektronički račun ekvivalent je računa u papirnatom obliku koji se dostavlja na adresu korisnika u papirnatom obliku i u potpunosti ga zamjenjuje.
 Elektronička uplatnica  Elektronički nalog za plaćanje koji Izdavatelj računa šalje u sustav preko Informacijskog posrednika, a Banka iste prezentira korisnicima usluge Internet bankarstva. Elektronička uplatnica može sadržavati poveznicu na elektronički račun ili nekakav drugi elektronički dokument vezan uz elektroničku uplatnicu. Na temelju elektroničke uplatnice Banka u vlastitom sučelju kreira nalog za plaćanje putem kojeg korisnik usluge Internet bankarstva može izvršiti plaćanje prema Izdavatelju računa.
 Korisnik usluge e-račun  Fizička osoba, korisnik usluge eRačun, koja je ujedno i Klijent Banke, te korisnik usluge Internet bankarstva uz uvjet odobrenja korištenja od strane Izdavatelja računa tj. izdavatelja elektroničkih računa i elektroničkih uplatnica.
 Izdavatelj računa  Pravna osoba koja u okviru svoje registrirane djelatnosti pruža usluge fizičkim osobama – potrošačima, te koja izdaje račune za korištenje usluge u elektroničkom obliku i koja je sklopila odgovarajući ugovor sa Informacijskim posrednikom za uslugu e-račun.
 Informacijski posrednik  Pravna osoba koja upravlja sustavom koji zaprima elektroničke uplatnice i/ili elektroničke račune od Izdavatelja računa i potom ih prosljeđuje Banci koja ih prezentira krajnjem korisniku usluge e-računi putem internet bankarstva.

Uslugu e-račun moguće je ugovoriti putem elementa internet bankarstva OTP banke. Poslovna mreža (poslovnice) nema mogućnost aktivacije usluge e-računa. Raskidom OTP direkt ugovora posljedično se automatizmom deaktivira usluga e-račun za sve prethodno ugovorene izdavatelje računa tj. e-račune. Korisnik bez ograničenja može slati pojedinačne zahtjeve za aktivacijom usluge e-račun, slati pojedinačne zahtjeve za deaktivaciju usluge. Uplatnice i povezani računi u elektroničkom obliku korisniku se prikazuju u Glavnom izborniku internet bankarstva, podizbornik e-računi.

Na slici glavnog zaslona predmetne transakcije (slika ispod) primjer je načina prikazivanja izdavatelja elektroničkih uplatnica/računa. Opcija ugovaranja predmetne usluge pokreće se za željenog izdavatelja računa sa opcijom "Ugovori" neposredno pored loga i naziva izdavatelja računa (uz naveden IBAN izdavatelja računa*).

 

e-računi

Slika 1. Izgled glavnog zaslona

 

Važne napomene:

Kod određenog broja izdavatelja kod kojih se ispod loga i naziva ne nalazi naveden broj IBAN-a, korisnik u sljedećem zaslonu u koloni pod nazivom "IBAN izdavatelja" (slika ispod) u padajućim izbornikom može odabrati IBAN izdavatelja računa (primatelja uplate). U ovakvom slučaju odaberite IBAN koji je naveden na uplatnici.

Izdavatelj HRT - u usluzi e-račun HRT koristi IBAN HR8523600001500074255, te je uslugu moguće ugovoriti bez obzira na to koji IBAN izdavatelja (primatelja) stoji naveden na uplatnici koju imate.

 

Zaslon ugovaranja usluge e-račun za prethodno odabranog izdavatelja računa:

e-računi 

Slika 2. Izgled zaslona ugovaranje usluge e-račun

 

Opis polja glavnog zaslona ugovaranja usluge e-račun za odabranog izdavatelja 

Naziv Tko popunjava Opis
Izdavatelj računa Popunjeno automatizmom Naziv izdavatelja uplatnica / računa. (davatelj usluge koja se plaća)
IBAN izdavatelja Popunjeno automatizmom Broj poslovnog računa izdavatelja uplatnica / računa u IBAN formatu.
OIB izdavatelja Popunjeno automatizmom OIB izdavatelja uplatnica / računa u IBAN formatu.
Šifra pretplatnika Popunjava korisnik

S uplatnice u papirnatom formatu prepisati broj u polju pod nazivom "Poziv na broj primatelja". Broj se upisuje potpuno jednako kako je to navedeno na uplatnici uključujući i crtice koje dijele skupine brojeva ukoliko ih ima više.

Po ovom broju izdavatelj računa prepoznati će korisnika usluge i označiti će ga za slanje uplatnica/računa u elektroničkom obliku.

Datum ugovaranja Popunjeno automatizmom Tekući datum pokretanja postupka za ugovaranje usluge e-račun za odabranog izdavatelja.
E-mail Popunjava korisnik Obavezan unos je e-mail ugovaratelja usluge. Prilikom prvog ugovaranja usluge e-račun, banka će prema korisniku poslati kontrolnu e-mail poruku na upisanu e-mail adresu u ovom polju. Primitkom kontrolne e-mail poruke korisnik usluge u obavezi je primitak iste potvrditi klikom na dostavljeni link unutar poruke. Na taj način će se izvršiti potvrda ispravnosti upisane e-mail adrese, što je uvjet za korištenje usluge. Isti postupak ponovit će se ukoliko se za već ugovorenu uslugu e-račun izmijeni e-mail adresa.
Označite ukoliko želite primati na mail Potrebno označiti (opcionalno) Opcija kojom se aktivira notifikacija dolaznih e-uplatnica/računa, te sve izmjene koje se vrše na usluzi. Preporučuju se uključivanje predmetne opcije.
Prihvaćam opće uvjete za korištenje usluge e-račun Potrebno označiti (opcionalno) Korisnik tj. ugovaratelj usluge u obavezi je upoznati se s Općim uvjetima za korištenje usluge e-računi.

Uobičajeno vrijeme odobrenja usluge e-računa od strane izdavatelja računa je 24 do 48. Status je moguće provjeriti u opciji "Pregled usluge e-račun".

Izdavatelj e-računa može odbiti zahtjev za aktivacijom usluge e-račun.

U praksi nakon ugovaranja tj. odobrenja usluge, prva elektronička uplatnica/račun za odabranog tj. ugovorenog izdavatelja se može očekivati u slijedećem obračunskom periodu (slijedeći mjesec).

Određeni izdavatelji računa nude opciju ugovaranja usluge e-računi i na vlastitim prodajnim mjestima. Uvjet za ugovaranje usluge na takav način je posjedovanje OTP direkt ugovora.

Transakcija provjere naloga vrši automatsku kontrolu unesenih polja. Ukoliko su sva polja ispravno unesena, na zaslonu korisnika pojavljuje se obrazac deviznog platnog naloga sa svim potrebnim elementima. U ovom zaslonu uneseni podaci se ne mogu mijenjati. Unos platnog naloga potrebno je autorizirati. Autorizacija se vrši kroz zaslon provjere naloga izračunom MAC-a na tokenu (Appli 2). Ukoliko se devizni platni nalog želi sačuvati kao predložak za unos istog naloga u budućnosti, kvačicom je potrebno označiti polje ispred natpisa "Pohrani kao predložak".

 

Standardni zaslon autorizacije transakcije ugovaranja usluge e-račun na razini jednog izdavatelja:

e-računi

Slika 3. Primjer zaslona autorizacije transakcije

 

Pregled usluga e-računi

e-računi

Slika 4. Primjer zaslona pregleda usluga e-računi

 

Izmjena Funkcija omogućuje izmjenu djela podataka na već ugovorenoj usluzi e-računi Npr. ažuriranja e-maila, uključivanje ili isključivanje opcije notifikacije putem e-maila.
Otkazivanje Funkcija omogućuje otkazivanje usluge e-računi na razini jednog izdavatelja  
Pregled Funkcija omogućuje pregled detalja ugovorene usluge e-računi  

 

Popis pristiglih e-uplatnica / e-računa

e-računi

Slika 5. Primjer zaslona popisa pristiglih e-uplatnica/e-računa

 

Unos Funkcija omogućuje pokretanje zaslona sa popunjenim platnim nalogom Sljedeći korak je autorizacija naloga
Brisanje Funkcija omogućuje brisanje pristigle e-uplatnice U slučaju brisanja e-uplatnice, platni nalog neće biti izvršen.
Pregled Funkcija omogućuje uvid u detalje pristigle e-uplatnice Isto kao i podaci na zaslonu Unosa ali bez mogućnosti mijenjanja vrijednosti i pokretanja postupka plaćanja
PDF Funkcija omogućuje preuzimanje elektroničkog računa u *.pdf formatu, što je prateći obrazac e-uplatnice sa specifikacijom troškova. Određeni izdavatelji e-uplatnice ne ispostavljaju prateće e-račune, tako da u tim slučajevima dohvat e-računa neće biti moguć. Na računalu je potrebno imati instaliran program za prikaz *.pdf formata.

 

Popis neizvršenih e-uplatnica

e-računi

Slika 6. Primjer zaslona popisa neizvršenih e-uplatnica

 

Pregled Funkcija omogućuje uvid u detalje neizvršene e-uplatnice  
PDF Funkcija omogućuje preuzimanje elektroničkog računa u *.pdf formatu, što je prateći obrazac e-uplatnice sa specifikacijom troškova. Određeni izdavatelji e-uplatnice ne ispostavljaju prateće e-račune, tako da u tim slučajevima dohvat e-računa neće biti moguć. Na računalu je potrebno imati instaliran program za prikaz *.pdf formata.

 

Popis izvršenih e-uplatnica

e-računi

Slika 7. Primjer zaslona popisa izvršenih e-uplatnica

 

Pregled Funkcija omogućuje uvid u detalje neizvršene e-uplatnice  
PDF Funkcija omogućuje preuzimanje elektroničkog računa u *.pdf formatu, što je prateći obrazac e-uplatnice sa specifikacijom troškova. Određeni izdavatelji e-uplatnice ne ispostavljaju prateće e-račune, tako da u tim slučajevima dohvat e-računa neće biti moguć. Na računalu je potrebno imati instaliran program za prikaz *.pdf formata.

 

Kontakt centar OTP banke d.d. - telefonska služba pomoći korisnicima Internet i mobilnog bankarstva.

Za građane: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:30 i subotom od 8:00 do 13:00

Za poslovne korisnike: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00

Za prijavu izgubljene kartice, autorizaciju i bankomate radno vrijeme je 24 sata, svim radnim danima, subotom, nedjeljom i državnim praznicima.

Telefon: 0800 21 00 21, 072 21 00 21

E-mail: info@otpbanka.hr / za poslovne korisnike: podrskapravneosobe@otpbanka.hr