Devizna doznaka u inozemstvo

Online transakcija "Devizna doznaka u inozemstvo" omogućuje korisniku zadavanje deviznih platnih naloga. Transakcija se poziva iz glavnog izbornika.

Važna napomena: Nalogodavac je dužan sam čuvati dokumente kojima se dokazuje obveza i određuje osnova plaćanja u roku i u obliku propisanom za banke te ih na zahtjev banke ili tijela nadležnih za deviznu kontrolu mora dati njima na uvid.

 

Unos deviznog platnog naloga

Odabirom transakcije "Devizna doznaka" na zaslonu se prikazuju dva moguća načina unosa, tj. unos potpuno novog deviznog platnog naloga ili unos iz pohranjenog predloška.

Slika 1. Izgled početnog zaslona

 

Odabirom jedne od iznad navedene dvije opcije, na zaslonu će se prikazati kompletan obrazac deviznog naloga kako je to prikazano na slici 2.

Slika 2. Izgled zaslona za unos devizne doznake

 

 Opis unosnih polja deviznog platnog naloga
Nalogodavac 01 Automatizmom se upise ime i prezime nalogodavca, te ostali potrebni podaci. Preporučuje se upis broja telefona nalogodavca u slučaju potrebe za pozivom od strane banke.
Naziv banke 02 Automatizmom se upisuje naziv OTP banke sa ostalim potrebnim podacima
Nalog broj 03 Broj naloga se generira automatizmom, a struktura je ddmmgggg nnnn
Iznos plaćanja 04 U padajućem izborniku potrebno je odabrati oznaku valute plaćanja, te u desno polje upisati iznos plaćanja u prethodno odabranoj valuti.
Troškovi inozemne banke 05

U padajućem izborniku ponuđene su dvije mogućnosti: Na teret nalogodavatelja i Podijeljeni troškovi. Odabirom opcije "Na teret nalogodavca", izvršit će se terećenje računa platioca za naknadu za pokriće troškova ino-banke prema važećoj tarifi naknada OTP banke u trenutku autorizacije naloga. Odabirom opcije "Podijeljeni troškovi" nalogodavac neće biti terećen za trošak inozemne banke u momentu autorizacije deviznog platnog naloga.

Banka korisnika 06 U ovom polju jedino unosno polje je Swift adresa. Unosom točne swift adrese automatizmom se popunjavaju ostala polja vezana za podatke o banci korisnika. Automatski popunjena polja nije moguće mijenjati.
Korisnik 07

U ovom polju postoji pet unosnih polja kako je prikazano na slici iznad te polje sa padajućim izbornikom gdje se definira primatelj kao poslovni subjekt tj. pravna osoba ili fizička osoba.

Važna napomena: Polje "Šifra države" unosi se na način da se upisuje prvo slovo imena države (Hrvatski naziv za državu). Unosom prvog slova ili više slova na zaslonu se automatizmom pojavljuje lista svih država kojima naziv počinje sa unesenim slovom ili slovima. Dodatan izbor sa liste može se napraviti listanjem sa strelicom prema dole ili gore i potvrdom sa "Enter" ili se može odabrati klikom miša na željenu državu.

Šifra osnove plaćanja 08  Padajući izbornik koji se aktivira kada se u polju 7 pod Šifra korisnika odabere Fizička osoba.
Podaci o plaćanju 09 Proizvoljan opis plaćanja koji unosi platilac.
Plaćanje na teret 10 U padajućem izborniku potrebno je odabrati račun sa kojeg se vrši plaćanje.
Napomena 11  Proizvoljna napomena
Datum 12 Povlači se automatizmom, nije moguća izmjena
Provjera naloga   Funkcija kojom se pokreće kontrola unesenih podataka i prelazi u slijedeći zaslon transakcije deviznog platnog naloga.
Odustani   Odustajanje od transakcije.

 

Provjera unesenog deviznog platnog naloga

Transakcija provjere naloga vrši automatsku kontrolu unesenih polja. Ukoliko su sva polja ispravno unesena, na zaslonu korisnika pojavljuje se obrazac deviznog platnog naloga sa svim potrebnim elementima. U ovom zaslonu uneseni podaci se ne mogu mijenjati. Unos platnog naloga potrebno je autorizirati. Autorizacija se vrši kroz zaslon provjere naloga izračunom MAC-a na tokenu (Appli 2). Ukoliko se devizni platni nalog želi sačuvati kao predložak za unos istog naloga u budućnosti, kvačicom je potrebno označiti polje ispred natpisa "Pohrani kao predložak".

 

Pregled deviznih platnih naloga

Slika 4. Primjer zaslona pregleda deviznih doznaka

 

U zaslonu pregleda naloga potrebno je unijeti početni i završni datum perioda za koji se vrši pregled, te odabrati status naloga kao dodatan filter. Ponuđeni statusi naloga u padajućem izborniku su: Svi statusi, Proveden, Odbijen, Zaprimljen i Zaprimljen na izvršenje.

 

Rad sa predlošcima devizne doznake u inozemstvo

Slika 5. Primjer početnog zaslona rada s predlošcima

 

U glavnom izborniku rada sa predlošcima moguće je odabrati tri transakcije kao što je to prikazano na slici iznad. Ovisno o vrsti radnje potrebno je odabrati jednu od ponuđenih transakcija.

Slika 6. Primjer popunjenog predloška naloga devizne doznake

 

Pozivom zaslona unosa predloška deviznog platnog naloga, na zaslonu se prikazuje posebna verzija online obrasca kojoj nedostaju određena unosan polja. Obzirom da se u predložak ne može upisati iznos plaćanja, u polju 04 - iznos plaćanja, moguće je definirati samo oznaku valute plaćanja. Unosno polje iznosa plaćanja pojavit će se u transakciji unosa deviznog naloga iz predloška.

U polju 10 definira se naziv predloška radi lakšeg prepoznavanja u budućim unosima deviznog platnog naloga. U odnosu na originalni obrazac deviznog platnog naloga nedostaju polja datuma unosa naloga i iznosa naknade. Uneseni predložak prolazi automatsku kontrolu unesenih polja odabirom opcije "Provjera predloška". Ukoliko provjera naloga potvrđuje ispravnost unesenih polja, moguće je pohraniti isti u bazu predložaka. U suprotnom potrebno je ispraviti grešku i ponoviti postupak provjere.

 

Kontakt centar OTP banke d.d. - telefonska služba pomoći korisnicima Internet i mobilnog bankarstva.

Za građane: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:30 i subotom od 8:00 do 13:00

Za poslovne korisnike: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00

Za prijavu izgubljene kartice, autorizaciju i bankomate radno vrijeme je 24 sata, svim radnim danima, subotom, nedjeljom i državnim praznicima.

Telefon: 0800 21 00 21, 072 21 00 21

E-mail: info@otpbanka.hr / za poslovne korisnike: podrskapravneosobe@otpbanka.hr