Ugovaranje trajnih naloga

Glavni zaslon transakcije

Ova transakcija omogućuje korisniku zadavanje tj. ugovaranje različitih vrsta trajnih koji su podijeljeni u tri osnovne skupine i to: Eksterni trajni nalozi (direct debit), individualni trajni nalozi i interni trajni nalozi. Odabirom transakcije Trajni nalozi u glavnom izborniku na zaslonu korisnika pojavljuje se popis trajnih naloga podijeljen u osnovne skupine.

Trajni nalozi

Slika 1. Izgled glavnog zaslona transakcije ugovaranja trajnih naloga

 

 Opis glavnog zaslona
 Naziv trajnog naloga

Nazivi osnovnih skupina trajnih naloga.

  • Eksterni trajni nalog
    Ova vrsta trajnih naloga se koristi za plaćanje računa (npr. režijskih troškova) tvrtkama s kojima Banka ima sklopljen ugovor o izvršavanju trajnih naloga.
  • Individualni trajni nalog
    Ova vrsta trajnih naloga se koristi za zadavanje proizvoljnog naloga za prijenos sredstava na račune poslovnih subjekata čiji su računi otvoreni u OTP banci, te na račune fizičkih osoba i poslovnih subjekata čiji su računi otvoreni u drugoj banci.
  • Interni trajni nalog
    Ova vrsta trajnih naloga se koristi za zadavanje proizvoljnog naloga za prijenos sredstava na račune fizičkih osoba koji imaju otvoren račun u OTP banci.
 Opis  Poziva se sažet opis tipa trajnog naloga
 Ugovaranje trajnih naloga  Ulazak u zaslone ugovaranja i autorizacije trajnog naloga
 Pregled trajnih naloga  Pregled trajnih naloga prema tipovima tj. skupinama
 Ukidanje trajnih naloga  Transakcija omogućuje prekid ugovorenog trajnog naloga

Ugovaranje eksternog trajnog naloga

Eksterni trajni nalog za plaćanje obveza izvan Banke omogućuje plaćanje računa (npr. režijskih troškova) tvrtkama s kojima Banka ima sklopljen ugovor o izvršavanju trajnih naloga.

Trajni nalozi

Slika 2. Izgled zaslona ugovaranja eksternog trajnog naloga

 

 Opis unosnih polja
 Trajni nalog  U padajućem izborniku (lista tvrtki) moguće je odabrati eksterni trajni nalog s tvrtkom sa kojom Banka ima sklopljen ugovor o izvršenju trajnih naloga.
 Broj računa i valuta platitelja  U padajućem izborniku ponuđena je lista računa korisnika internet bankarstva sa kojih je moguće plaćanje prethodno odabranog trajnog naloga.
 ID klijenta  ID klijenta je iznimno važan podatak kojim se povezuje platitelj i usluga koja se plaća. Ovisno o odabiru tvrtke u polju "Trajni nalog" klikom na "Pomoć" pojavljuje se kratak opis kako se može pronaći tj. prepoznati i pravilno upisati ID klijnta za pojedini trajni nalog

 

Trajni nalozi

Slika 3. Izgled zaslona ugovaranja eksternog trajnog naloga - pomoć za ID klijenta

 

Na slici iznad može se vidjeti kratak opis načina kako korisnik može utvrditi gdje pronaći će ID klijenta tj. poveznicu između ugovaratelja i usluge za koju se želi ugovoriti trajni nalog. Opis se pojavljuje automatizmom nakon odabira tvrtke. Ukoliko opis nije dovoljan za razumijevanje kako pronaći ID korisnika, ponuđen je dodatni link pod nazivom "Vidi primjer" koji na zaslon poziva sliku s uokvirenim dijelom bitnog elementa poziva na broj koji predstavlja ID klijenta.

Trajni nalozi

Slika 4. Primjer za ugovaranje trajnog naloga

 

U primjeru iznad na obrascu uplatnice je potrebno pronaći polje "Poziv na broj odobrenja". Na slici je vidljivo da se u ovom slučaju poziv na broj sastoji od tri skupine brojeva i to prva skupina od ukupno 4 znamenke, zatim druga skupina od 5 znamenki i posljednja treća skupina od 11 znamenki. Na ovom primjeru (HZZO trajni nalog) crvenom bojom je označeno gdje bi se na uplatnici nalazio broj police osiguranja što je ujedno i ID korisnika za ovu vrstu trajnog naloga. Broj police osiguranja može se pronaći i na Ugovoru o dodatnom zdravstvenom osiguranju.

Napomena: Iznad opisan način pronalaska ID korisnika u pozivu na broj sa uplatnice vrijedi samo za HZZO trajni nalog. Za svaku drugu vrstu trajnog naloga vrijedi drugo pravilo.

Trajni nalozi

Slika 5. Kontrolni zaslon ugovaranja eksternog trajnog naloga i autorizacija

Nakon provjere trajnog naloga na zaslonu se prikazuju svi elementi budućeg aktivnog trajnog naloga. Transakciju je potrebno autorizirati tokenom korištenjem opcije Appli 2 (MAC).

Ugovaranje individualnog trajnog naloga

Transakcija "Individualni trajni nalog" omogućuje zadavanje proizvoljnog trajnog naloga za prijenos sredstava na račune poslovnih subjekata čiji su računi otvoreni u OTP banci, te na račune fizičkih osoba i poslovnih subjekata čiji su računi otvoreni u drugoj banci. Za ugovaranje ovakvog trajnog naloga nije nužno da banka ima sklopljen ugovor s tvrtkom kojoj se plaća kao što je to slučaj u skupini eksternih trajnih naloga. Korištenjem ove vrste trajnog naloga moguće su uplate i po računima fizičkih osoba koji nemaju otvoren račun u OTP banci. U nastavku slijede detalji. Obratiti pozornost na opis stupca "Model i poziv na broj odobrenja".

 

Trajni nalozi

Slika 6. Izgled zaslona ugovaranja individulanog trajnog naloga

 

 Opis unosnih polja
Nalogodavac Ime nalogodavca nije moguće mijenjati, povlači se automatizmom (vlasnik token uređaja)
Broj računa i valuta platitelja U padajućem izborniku potrebno je odabrati račun koji će se teretiti po osnovu ugovorenog individualnog trajnog naloga.
Broj računa primatelja Upisuje se račun primatelja koji može biti u OTP banci ili u bilo kojoj drugoj banci. Ukoliko se individualni trajni nalog ugovara na poslovni račun neke tvrtke, s opcijom "Kontrola primatelja" moguće je provjeriti komu upisani račun pripada. Ukoliko se trajni nalog ugovara za prijenos sredstava na račun druge fizičke osobe van OTP banke u prvo polje se upisuje VBDI banke kod koje je otvoren tekući račun primatelja, a u drugo polje se upisuje broj računa primatelja (npr. tekući račun broj 32xxxxxxxx).
Naziv primatelja U polje naziv primatelja upisuje se naziv tvrtke ili fizičke osobe. Ukoliko se vrši provjera računa poslovnog subjekta s opcijom "Kontrola primatelja", potvrdom se ovo polje automatski popunjava.
Model i poziv na broj odobrenja Model i poziv na broj odobrenja. Isti je jednak za sva plaćanja koja će se ponoviti temeljem unesenog broja ponavljanja plaćanja. Nije moguće ugovaranje individualnog trajnog naloga uz izmjenu poziva na broj za svako sljedeće izvršenje. Ukoliko postoji potreba za unosom različitog modela tj. poziva na broj za svaki platni nalog, u tom slučaju preporučujemo korištenje transakcije najave plaćanja (platni nalog) i dodatne opcije ponovi unos naloga uz izmjenu datuma dospijeća, modela i poziva na broj.
Opis Proizvoljan opis plaćanja
Datum prvog izvršenja Mora biti minimalno jedan dan poslije od datuma ugovaranja.
Frekvencija plaćanja U padajućem izborniku moguće je odabrati opcije: mjesečno, dvomjesečno, kvartalno i polugodišnje
Broj plaćanja Maksimalan broj ponavljanja je 99
Obračunska valuta U padajućem izborniku potrebno je odabrati obračunsku valutu s ponuđene liste.
Iznos transakcije u obračunskoj valuti Upisuje se iznos transakcije trajnog naloga u prethodno odabranoj obračunskoj valuti
Tečaj obračunske valute Ukoliko je odabrana obračunska valuta različita od HRK, tada je potrebno odabrati željeni tečaj po kojem će se vršiti pretvorba u kune, a ponuđene opcije su: kupovni, srednji i prodajni tečaj HNB

Trajni nalozi

Slika 7. Kontrolni zaslon ugovaranja individualnog trajnog naloga i autorizacija

Nakon provjere trajnog naloga na zaslonu se prikazuju svi elementi budućeg aktivnog trajnog naloga. Transakciju je potrebno autorizirati tokenom korištenjem opcije Appli 2 (MAC).

Ugovaranje internog trajnog naloga

Transakcija "Interni trajni nalog" omogućuje zadavanje proizvoljnog trajnog naloga za prijenos sredstava na račune fizičkih osoba koje imaju otvoren račun u OTP banci.

 

Trajni nalozi

Slika 8. Izgled zaslona ugovaranja internog trajnog naloga

 

Opis unosnih polja 
Nalogodavac Ime nalogodavca nije moguće mijenjati, povlači se automatizmom (vlasnik token uređaja)
Broj računa i valuta platitelja U padajućem izborniku potrebno je odabrati račun koji će se teretiti po osnovu ugovorenog individualnog trajnog naloga.
Broj računa primatelja Upisuje se broj računa primatelja te se u padajućem izborniku bira valuta računa primatelja. Račun mora biti otvoren u OTP banci. Zbog postojanja zakonskih ograničenja određeni broj kombinacija plaćanja neće biti moguć.
Iznos terećenja Upisuje se iznos terećenja. Obračunska valuta je jednaka valuti odabranog računa tj. valute računa platitelja.
Datum prvog izvršenja Mora biti minimalno jedan dan poslije od datuma ugovaranja.
Frekvencija plaćanja U padajućem izborniku moguće je odabrati opcije: mjesečno, dvomjesečno, kvartalno i polugodišnje
Broj plaćanja Maksimalan broj ponavljanja je 99

Trajni nalozi

Slika 9. Kontrolni zaslon ugovaranja internog trajnog naloga i autorizacija

Nakon provjere trajnog naloga na zaslonu se prikazuju svi elementi budućeg aktivnog trajnog naloga. Transakciju je potrebno autorizirati tokenom korištenjem opcije Appli 2 (MAC).

Pregled trajnih naloga

Transakcija pregleda trajnih naloga omogućuje uvid u sve trajne naloge i njihove statuse (startan / nestartan).

Trajni nalozi

Slika 10. Zaslon za pozivanje pregleda trajnih naloga

 

Na analitičkom prikazu trajnih naloga u posljednjem stupcu "Podaci" opisom "Podaci" moguće je pozvati podatke o svim detaljima trajnog naloga. Prikazani detalji trajnog naloga su informativnog tipa i nije ih moguće mijenjati.

Trajni nalozi

Slika 11. Zaslon pregleda trajnih naloga

 

U polju "Ispis ugovora" ponuđen je link za preuzimanje Ugovora o trajnom nalogu u *.pdf formatu. Datoteku je moguće pohraniti na lokalni disk ili tiskati.

 

Trajni nalozi

Slika 12. Zaslon za pregled detalja pojednog trajnog naloga

Ukidanje (prekid) trajnih naloga

Svi trajni nalozi koje je moguće ugovoriti putem internet bankarstava moguće je i ukinuti. Transakcija ukidanja trajnog naloga poziva se iz glavnog izbornika trajnih naloga kako je to prikazano na slici ispod

 

Trajni nalozi

Slika 13. Zaslon za pozivanje prekida trajnih naloga

Na analitičkom prikazu trajnih naloga u posljednjem stupcu "Ukidanje" opcijom "Ukidanje" na zaslonu se prikazuju svi detalji odabranog trajnog naloga.

 

Trajni nalozi

Slika 14. Zaslon ukidanja trajnih naloga

 

Nakon odabira opcije "Ukini" transakciju ukidanja trajnog naloga je potrebno autorizirati tokenom korištenjem opcije Appli 2 (MAC).

 

Trajni nalozi

Slika 15. Zaslon za potvrdu ukidanja pojednog trajnog naloga

 

Kontakt centar OTP banke d.d. - telefonska služba pomoći korisnicima Internet i mobilnog bankarstva.

Za građane: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:30 i subotom od 8:00 do 13:00

Za poslovne korisnike: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00

Za prijavu izgubljene kartice, autorizaciju i bankomate radno vrijeme je 24 sata, svim radnim danima, subotom, nedjeljom i državnim praznicima.

Telefon: 0800 21 00 21, 072 21 00 21

E-mail: info@otpbanka.hr / za poslovne korisnike: podrskapravneosobe@otpbanka.hr