Uspjeh nije ono što imate,
nego ono što jeste!

Paket OTP Plus

Za vaše svakodnevne bankovne potrebe koje ne zahtijevaju intervenciju privatnog bankara nudimo vam paket OTP Plus. Ovaj paket sadrži pažljivo odabranu lepezu tradicionalnih bankarskih usluga s povlaštenim uvjetima kao i neke dodatne posebne proizvode i usluge dostupne isključivo klijentima poslovne linije privatnog bankarstva.

Ponuda paketa OTP Plus uključuje:

 • Otvaranje i vođenje tekućeg, deviznog i žiro računa bez naknade
 • Vođenje tekućeg/deviznog računa OTP Dinamik štednje bez naknade
 • Korištenje usluge Internet bankarstva (OTP direkt / OTP mobilni token), Telefonskog te Mobilnog bankarstva bez mjesečne naknade uz popuste na izvršenje online plaćanja
 • Visa Classic charge/Mastercard Standard charge karticu bez upisnine i članarine za osnovnog korisnika
 • Visa Gold charge karticu bez upisnine i članarine za osnovnog i dodatnog korisnika
 • Otvaranje i izvršenje trajnih naloga bez naknade
 • Doznake iz inozemstva bez naknade
 • Prekoračenje s višim limitom od standardnog i povlaštenom kamatnom stopom
 • Povoljnija kamatna stopa na revolving kredit po Visa Gold kreditnoj kartici
 • Obrada kreditnog zahtjeva bez naknade
 • Povoljnija kamata na dogovorno oročenje iznad 25.000 eura
 • Jedinstvena mjesečna naknada za korištenje paketa
 • Povoljniji uvjeti kreditiranja