Uspjeh nije ono što imate,
nego ono što jeste!

Paket OTP Premium

Paket OTP Premium namijenjen je korisnicima usluge Privatnog bankarstva i nudi široku lepezu proizvoda, usluga i povlastica koje će ispuniti sve vaše bankarske potrebe!

Ponuda paketa OTP Premium uključuje:

 • Vođenje tekućeg, deviznog i žiro računa
 • Vođenje tekućeg i deviznog računa OTP Dinamik štednje bez naknade
 • Isplata mirovine 01-og u mjesecu
 • Usluga slanja izvoda po svim računima bez naknade
 • Prekoračenje s višim limitom od standardnog (do 80.000 kn) i povlaštenom kamatnom stopom
 • Mastercard Standard charge/Visa Classic charge kartica bez upisnine i članarine za osnovnog korisnika
 • Visa Gold charge kartica bez upisnine i članarine za osnovnog i dodatnog korisnika
 • Povoljnija kamatna stopa na revolving kredit po Visa Gold kreditnoj kartici
 • Visa web prepaid kartica bez upisnine i članarine za osnovnog i dodatnog korisnika
 • Podizanje gotovog novca na bankomatima drugih banaka u Republici Hrvatskoj vlasničkom Mastercard debit/Maestro/Visa Electron karticom tekućeg računa, 3 transakcije mjesečno bez naknade
 • Ugovaranje i korištenje usluge OTPdirekt (Internet bankarstva i Telefonskog bankarstva) bez naknade
 • Ugovaranje i korištenje OTP Mobilnog bankarstva bez naknade
 • Usluga SMS jutarnje stanje za korisnike usluge Internet bankarstva
 • Usluge SMS info – SMS kontrola računa i SMS kontrola kartica bez naknade i interaktivni SMS bez naknade
 • Doznake iz inozemstva bez naknade
 • Obrada kreditnog zahtjeva bez naknade
 • Povoljnija kamatna stopa na stambene kredite
 • Bez troška procjene tržišne vrijednosti nekretnine prilikom odobravanja stambenog kredita s upisom zaloga
 • Povoljnija kamata na dogovorno oročenje iznad 25.000 eura
 • Besplatna usluga ORYX asistencija - Pomoć u kući
 • Besplatna usluga ORYX asistencija - Pomoć na cesti (Classic)