Uspjeh nije ono što imate,
nego ono što jeste!

Strukturirani proizvodi

U cilju poboljšanja i proširenja ponude proizvoda za klijente Privatnog bankarstva, u ponudu OTP banke uvršteni su novi sofisticirani financijski proizvodi - strukturirani proizvodi. Strukturirani proizvodi omogućuju investitorima optimizaciju rizika i povrata sukladno očekivanjima i zadanim ciljevima.

Strukturirani proizvodi se klijentima Privatnog bankarstva nude u okviru usluge investicijskog savjetovanja, a uslugu pružaju nominirani i kvalificirani djelatnici - investicijski savjetnici. Ovi proizvodi su dizajnirani na način da klijentima pružaju mogućnost ulaganja u različite vrste i klase imovine i na taj način im omogućavaju postizanje bolje diversifikacije, a samim time i sigurnije zaštite imovine.

Strukturirani proizvod ima svrhu zadovoljiti potrebe klijenata u smislu da omogućuje sudjelovanje u složenijim ulaganjima uz specifičan međuodnos prinosa i rizika, odnosno sudjelovanje u pripadajućem prinosu uz određenu zaštitu od rizika.

Banka nudi široku paletu strukturiranih proizvoda, a također postoji i mogućnost krojenja posebnog strukturiranog proizvoda sukladno potrebama klijenata.