Uspjeh nije ono što imate,
nego ono što jeste!

Kontakti

Vaš privatni bankar Vaš je osobni savjetnik koji Vam pomaže ukupnu ponudu naših proizvoda i usluga prilagoditi Vašim željama i potrebama te Vam na taj način omogućiti da od banke dobijete najbolje. Kako biste izbjegli čekanje u poslovnicama, s Vašim privatnim bankarom možete unaprijed dogovoriti sastanak i u izdvojenim uredima raspraviti o svim financijskim pitanjima uz strogu diskreciju. Također, dostupna Vam je i mogućnost davanja naloga za transakcije direktno Vašem privatnom bankaru putem telefona, faksa ili mailom.

Na Vaš zahtjev privatni bankar će Vas obavještavati o stanju Vaših financija dinamikom kakvom Vi želite.

 

POSLOVNI CENTAR SJEVEROZAPADNA HRVATSKA

Zagreb, Avenija Dubrovnik 16, tel: +385 (0) 72 201 091
Zagreb, Divka Budaka 1 d, tel: +385 (0) 72 206 051
Sisak, S. i A. Radića 28, tel: +385 (0) 72 201 017

POSLOVNI CENTAR SLAVONIJA

Osijek, Ul. Hrvatske Republike 3, tel.: +385 (0) 72 206 053

POSLOVNI CENTAR ISTRA I PRIMORJE

Pula, Dalmatinova 4, tel: +385 (0) 72 201 854, +385 (0) 72 201 863
Rovinj, A. Negri 2, tel: +385 (0) 72 201 826
Pazin, Narodnog doma 3, tel: +385 (0) 72 201 844
Rijeka, Riva 16, tel: +385 (0) 72 201 885

POSLOVNI CENTAR SJEVERNA I SREDNJA DALMACIJA

Zadar, Široka ulica 1, tel: +385 (0) 72 201 409
Zadar, Domovinskog rata 3, tel: +385 (0) 72 201 670
Zadar, Zrinsko-Frankopanska 10, tel: +385 (0) 72 201 183
Šibenik, Ante Šupuka 22, tel: +385 (0) 72 201 442
Biograd, Dr. Franje Tuđmana 22, tel: +385 (0) 72 201 368
Trogir, Gradska ulica 35/1, tel: +385 (0) 72 206 052
Split, Ivana Gundulića 36, tel: +385 (0) 72 201 473

POSLOVNI CENTAR DUBROVNIK I JUŽNA DALMACIJA

Dubrovnik, Vukovarska 19, tel: +385 (0) 72 201 285
Dubrovnik, Kralja Tomislava 7, tel: +385 (0) 72 201 247
Korčula, Plokata 19. travnja 1921., tel.: +385 (0) 72 201 897