Uspjeh nije ono što imate,
nego ono što jeste!

Kontakti

Vaš privatni bankar Vaš je osobni savjetnik koji Vam pomaže ukupnu ponudu naših proizvoda i usluga prilagoditi Vašim željama i potrebama te Vam na taj način omogućiti da od banke dobijete najbolje. Kako biste izbjegli čekanje u poslovnicama, s Vašim privatnim bankarom možete unaprijed dogovoriti sastanak i u izdvojenim uredima raspraviti o svim financijskim pitanjima uz strogu diskreciju. Također, dostupna Vam je i mogućnost davanja naloga za transakcije direktno Vašem privatnom bankaru putem telefona, faksa ili mailom.

Na Vaš zahtjev privatni bankar će Vas obavještavati o stanju Vaših financija dinamikom kakvom Vi želite.

 

Poslovni centar Zagreb

Ivan Runje
Viši privatni bankar
Vukovarska 284a, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0) 72 206 415, Fax: +385 (0) 1 4800 899, E-mail: ivan.runje@otpbanka.hr

Katica Sedlo
Viši privatni bankar
Jurišićeva 2, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0) 72 206 412, Fax: +385 (0) 1 4800 899, E-mail: katica.sedlo@otpbanka.hr

Dijana Šeparović
Viši referent
Jurišićeva 2, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0) 72 206 417, Fax: +385 (0) 1 4800 899, E-mail: dijana.separovic@otpbanka.hr

Anthony Lukač
Direktor Privatnog bankarstva
Jurišićeva 2, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0) 72 206 410, Fax: +385 (0) 1 4800 899, E-mail: anthony.lukac@otpbanka.hr

 

Poslovni centar Split

Irena Franić
Viši privatni bankar
Domovinskog rata 61, 21000 Split
Tel: +385 (0) 72 204 197, Fax: +385 (0) 21 433 770, E-mail: irena.franic@otpbanka.hr

Ljubica Rogošić
Privatni bankar
Domovinskog rata 61, 21000 Split
Tel: +385 (0) 72 204 194, Fax: +385 (0) 21 433 862, E-mail: ljubica.rogosic@otpbanka.hr 

Alexandra Dundić
Viši referent
Domovinskog rata 61, 21000 Split
Tel: +385 (0) 72 204 195, Fax: +385 (0) 21 433 852, E-mail: alexandra.dundic@otpbanka.hr

Stipe Luetić
Voditelj tima za investicijsko savjetovanje i investicijska rješenja
Domovinskog rata 61, 21000 Split
Tel: +385 (0) 72 204 196, Fax: +385 (0) 21 433 199, E-mail: stipe.luetic@otpbanka.hr